Detta för att kommunen precis där vill värna barnens plats i det offentliga rummet!

På en annan av Västers värdefulla p-platser har man smällt upp ett cykelställ i form av en bil. Också detta bara för att man kan (trots att det finns MASSOR av cykelställ i området), och för att åter peka på Jönköpings bilister med värdegrundspekpinnen.

Cykelstället utanför Saluhallen har dessutom varit tomt nästan hela sommaren – jag har haft noga koll... Trots upprepade vädjanden, samtal och diskussioner kör kommunen alltså helt respektlöst över alla handlare och näringsidkare gång på gång utan att darra på manschetten. De är så tryggt förvissade om att de vet precis allting bäst och matar alla i opposition med argument som ”det kommer att bli ett lyft för Väster”, ”bilister behöver inte ha lyxen att kunna stanna precis utanför” (vilket uppenbarligen cyklister behöver), ”symboliken är viktig” (vid påpekandet att parkleten mycket väl kan stå i Sofiaparken) och så vidare.

För mig är arrogansen och respektlösheten total, när man inte på minsta sätt tar åt sig av handlarnas argument. Varför tror kommunen att de alltid vet allting så mycket bättre om hur det är att driva företag och handel i stan?

Den samlade kunskapen och erfarenheten från tappra handlare avfärdas ständigt. Varför anser de sig ha mandat att äventyra både företag och arbetstillfällen för att visualisera sin värdegrund/symbolik genom att ständigt offra värdefulla p-platser? Och med sådana nonsensprojekt!

Annons

Om några år kommer merparten av bilar förmodligen att vara eldrivna hybrider och då undrar jag vad denna bilistfientliga kommunledningen ska ha för argument då? Handeln har på det flesta håll enorma problem, och på Väster är det enda kvarvarande argumentet för kunderna att ta sig dit, att där finns en viss tillgänglighet med bil. Det är inte så många platser kvar, så man kan tycka att de inte borde utgöra något problem. (Dessutom är alla platser på större del av Trädgårdsgatan bortplockade under sommarhalvåret och flera platser utanför Aqua också.)

Ett cykelställ i form av en bil.

Kommunen borde stötta och hjälpa handeln och cyklister och bilister borde kunna samexistera, men istället visar man oupphörligen bevis på totalt företagar- och bilistförakt. När kommunens projektledare för hållbart resande (titeln!? Och det finns TVÅ på kommunen... du betalar...) var inne hos mig på Napoleon och närmare skulle presentera det absurda förslaget, så avfärdade han vart och ett av mina argument!!! Milt överseende gjorde han klart för mig att jag förstod helt enkelt inte bättre och han visste precis allt. Han avslutade vårt samtal med att ”vi är ense om att vi inte tycker lika” och sen gick han. Frustrationen och maktlösheten som följer är total...

Susanne Jahrl

ägare av Konditori Napoleon sedan 33 år

Fotnot: Denna text är ursprungligen ett inlägg i fb-gruppen Jönköping, och publiceras här med skribentens tillstånd.

Relaterat: Kommunens svar om ”parklets”: Vi ville ge mer utrymme till barn
Relaterat: ”Parklets” på p-platser i Jönköping
Relaterat: Cykelstället som tar över bilparkeringen
Relaterat: Så ska Jönköpingsborna släppa bilen