Flyktingar från Afrika och Mellanöstern har i många decennier försökt att hitta lyckan i det trygga Europa och Sverige. Det finns frågor, farhågor och känslor som väcks hos många.

Varför händer det och hur kan vi hjälpa dem och kan vi vara behjälpliga?

Att varje konflikt har sin dimension och att varje lands konflikter kan förklaras på många olika sätt är allmänt känt hos allmänheten.

Jag kommer i den här debattartikeln att berätta om en liten pojke på tre år, Aylan Kurdi, som miste livet i Medelhavet för två år sedan.

Anledningen är att detta fenomen är vanligt förekommande och vi utan vetskap får ingen information om de tusentals barn som försöker komma till Europa på många olika sätt och som drunknar i Medelhavet.

Dessa människor offrar sina liv när de försöker ta sig till Europa och därmed kommer de i en överfylld båt för att leva ett värdigt och mänskligt liv.

Jag kommer att komma in på ideologiska analyser i ett försök att förstå dessa människors strävan att finna ro och leva ett liv utan krig och misär.

Annons

Att Aylan Kurdis död blev uppmärksammad i media och att människor reagerade och reaktionerna var starka är inte förvånande, men vi måste förstå vad det var som gjorde att detta hände och kunde hända och eventuellt hur vi kan förebygga så att det inte händer i framtiden.

Lite närmare i det här debattinlägget blev jag indragen i hur marxismen och kapitalismen ser på dagens flyktingsvåg och migrationer med människor från Afrika och mellanöstern därmed Aylan Kurdi Jag tog då beslutet att forska och granska kring om det.

Marxismen anser att individer är fångar i det kapitalistiska ekonomiska systemet och strukturen, att människan måste frigöras just från den här maktstrukturen.

När det stadiet är uppnått har människan fullt ut frigjorts från kapitalismen. Av det resonemanget kan man härleda att egentligen flyr individer från en lång historia av auktoritet, religiösa och etniska och ideologiska motsättningar som har präglat många länder i Afrika och Mellanöstern.

Så fort något händer exempelvis i Mellanöstern ser vi inte konflikten som långvarigt instabil, med korruption och diktatur med mera.

Vi tenderar att se det aktuella och det som sker nu. Vi i väst är inte alltid angelägna om att skapa stabilitet som gör att konflikter kan förbyggas, utan vi förhåller oss i många fall till kompromisser.

Det krävs bättre förståelse för hur världen mår, vart vi är på väg, ekonomiskt och politiskt.

Marxistiskt tänkande är viktigt i den bemärkelsen att människan måste frigöra sig från staten. Men det som är viktigt i den här kontexten är väl till vilket pris individers liv ska bekostas.

I slutändan måste vi fråga oss själva vad frihet är.

Att Aylan Kurdi tvingades att lämna sitt land och drunknade säger oss egentligen att det är miljontals barn och människor som sitter i fängelse på grund av auktoritära regimer och att den fria världen har tystnat på grund av politiska och ekonomiska intressen.

Seid Ibrahim Hussen Mercha