Denna skulle sedan komma att bli hennes avstamp i kampanjen om att bli USA:s nya president.

2016 års presidentvalskampanj kommer gå till historien som en av de mest smutsiga i mannaminne och amerikanarna tvingas välja mellan två av de mest impopulära kandidaterna någonsin. Den ena vill öka statens befogenheter att styra över medborgarnas liv, den andra säger sig själv vara den som ska rädda och återupprätta landets storhet. Detta vill han göra bland annat genom att väcka liv i utdöende branscher och inskränka den frihandel som hittills tjänat USA väl.

Men oavsett vad den amerikanska befolkningen i framtiden kommer att få handskas med på det inrikespolitiska planet, så blir det här valet avgörande för omvärlden i allmänhet och oss européer i synnerhet. I en tid när det globala säkerhetsläget försämras behövs en stabil ledare i världens starkaste demokrati, en ledare som står säkert i sina värderingar och har kapacitet att hantera de utmaningar som framtiden håller.

Annons

Clinton har flera gånger kritiserats för sina insatser som utrikesminister. Hon har kritiserats för sin hantering av känslig epost efter att ha använt en privat server. Hon har kritiserats för säkerheten vid den amerikanska ambassaden i Benghazi, där ett upplopp kostade flera amerikanska diplomater livet. Sist men inte minst har hon också kritiserats för att driva sin politik efter opinionsundersökningar snarare än övertygelse.

Något som Clinton dock inte kan anklagas för är bristande politiska erfarenhet eller bristande engagemang för omvärlden. Detta kan ställas i stark kontrast mot Trumps många plumpa uttalanden som skapar en stark oro över vilken utrikespolitik som komma ska den dag han eventuellt tar över som president.

Tidskriften Politico har uppmärksammat att flera republikanska profiler inom säkerhetspolitiken kommer att vägra stödja Trump. Dessa tänker istället lägga sin röst på Clinton. Detta är inte märkligt med tanke på Tumps bristande omdöme gällande NATO, Ryssland och hans stora beundran för ”starka män” som presidenterna Putin och Erdogan.

Särskilt uppseendeväckande är Trumps slappa hållning till landets skyldighet mot NATO och dess artikel fem. Hans motvillighet till att rycka in och bidra till Baltikums försvar i händelse av krig sätter inte bara skräck i Baltikum utan hela det Europeiska säkerhetssystemet ur balans. Hans nonchalanta attityd sviker inte bara den allians som skapat fred i snart 70 år, utan även kampen för hela den fria världens överlevnad när ”America first” är svaret på alla frågor.

”I never thought a serious candidate for US President could be a serious threat against the security of the West. But that’s where we are.” Twittrar Carl Bildt med nedstämd ton. Tack och lov skulle kongressen ha makten att stoppa många av Trumps galna upptåg. Men jag önskar mig allt annat än fyra år av en despot i ovala rummet, en despot som ska ansvara för det känsliga internationella samspelet. I en tid när Europa inte varit så oroligt på tjugo år, är det därför avgörande för oss att Hillary Clinton tar hem segern, att hon visar på allvaret i samarbetet med Europa och att hon tar ansvar för ledarskapet av den fria världen.

Emma Ophus

2:e vice ordförande MUF Skaraborg

Student vid Frivärlds utrikesakademi