Märkliga uttalanden, skrivningar och debattartiklar om vinster inom välfärdsområdet signerade av socialdemokrater, exkommunister och LO duggar tätt.

Nu senast från S-kongressen i Göteborg där följande skrivning finns i ett beslut.

"Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola vård och omsorg."

Kan inte tolkas på annat sätt än att vinster inom välfärdsområdet ska stoppas. Varför behövs det regelverk och varför måste vinster stoppas?

Möjligheten att stoppa vinster finns redan idag.

Det är nämligen kommun/region som sätter prislappen på skolpeng/vårdpeng.

Medan näringslivet kan göra vinst, förbrukar kommunerna sina pengar. Båda parter får samma summa pengar. Kvaliteten är likvärdig.

Varför sänker då inte kommunen vårdpeng/skolpeng så att man blir av med den förhatliga vinsten enligt socialister? Det är närmast en retorisk fråga.

I de kommuner där röda blocket har majoritet kan man sänka prislappen för välfärden redan idag. Men det vågar man inte. Risken är då att kommunen med stor sannolikhet inte kan utföra sina tjänster som den är ålagd att göra.

Med andra ord, det är politikerna som sätter priset och därmed möjliggör den förhatliga vinsten som uppstår av näringslivets effektivitet. Det är här hyckleriet uppstår.

I stället borde statsminister Stefan Löven och finansminister Magdalena Andersson vara nöjda då vinster uppstår som sedan beskattas som i förlängningen bidrar till att staten kan betala ut lön till dem.

Finansministern berömda tomma lador fylls på. Vad är det för fel på det?

Felet är att näringslivet är alltför effektivt i förhållande till den offentliga utföraren. Båda aktörerna har samma förutsättningar för att minska kommunens kostnad, men det är bara näringslivet som klarar av det.

Detta svider naturligtvis hos de troende socialisterna, där man tycker att det kollektiva står för rättvisa och lika behandling. "En rättvisa” som urholkar kommunkassan samt i förlängningen ger mindre pengar till rättvisa reformer.

I stället för att jaga vinster i näringslivet bör de socialistiska politikerna kräva att kommunerna tar till sig hur det privata näringslivet arbetar. Men detta är en öm tå även för Alliansens partiledningar.

Man vågar inte med hänsyn till sina partibröder/systrar på den kommunala nivån.

Allianspartierna låter i stället socialisterna formulera frågorna som främjar deras argument. Någon helhetsbild har aldrig redovisats för väljarna.

När ska Alliansen börja prata om kommunernas överkostnad och den vinst som fyller på statskassan? För att inte tala om valfrihet som har blivit så populär hos svenska folket. En valfrihet som har gjort att kommunen får konkurrens som i förlängningen lett till högre effektivitet.

Förslaget om vinststopp/begränsningar i välfärden bör således hamna i den historiska skräphögen. Valfrihet och kvalitet borde vara vägledande även för socialister. Det är våra äldre och skolelever värda.

Att kommunen förbrukar för mycket pengar handlar inte om rättvisa. Det handlar om slöseri med våra skattepengar.

Varför slår socialister på näringslivet som föder dem? Det handlar om makt att få bestämma hur människor ska leva sina liv.

Det är en förblindad ideologi som har en helt annan färdriktning än välfärd.

Kjell Krantz (M)