Debatt: Förenklade byggregler underlättar stadsutveckling