SVT:s serie Sveriges bästa arbetsförmedling har skildrat vardagen för fyra arbetslösa personer och arbetet på arbetsförmedlingskontoret i Örnsköldsvik. Arbetsförmedlingen debatteras flitigt och Alliansen vill göra om myndighetens uppdrag i grunden och privatisera den om de vinner valet. Motiveringen är att Arbetsförmedlingen har misslyckats med att förmedla jobb.

Den inställningen har jag också haft, och förr kunde jag bli provocerad bara av namnet Arbetsförmedlingen. Jag ansåg att myndigheten var förlegad och saknade legitimitet i vårt moderna samhälle, i tider av Linkedin och sociala medier. Men idag kan jag tvärtom se att Sveriges mest kritiserade myndighet har en plats att fylla.

Arbetsförmedlingen saknar förtroende hos allmänheten. Professor Lars Calmfors har dock uttryckt att Arbetsförmedlingens anseende är delvis oförtjänt och professor Anders Forslund menar att förtroendemätningar inte ger en rättvis bild av hur Arbetsförmedlingen sköter sitt uppdrag med tanke på dess uppdrag som kontrollfunktion mot a-kassan.

Sifo slår fast att myndigheters anseende hos allmänheten till största delen påverkas av hur mediebilden uppfattas, inte genom den egna kontakten med myndigheten. Samtidigt menar nästan åtta av tio att mediebilden av Arbetsförmedlingen upplevs negativ. Faktum är att både arbetsgivare och arbetssökande har förtroende för Arbetsförmedlingen, men det är det få som vet.

Annons

I traditionella och sociala medier sprids vanligen en missvisande bild av Arbetsförmedlingen och en rad fake news, då det finns ett starkt ekonomiskt och politiskt intresse av att privatisera Arbetsförmedlingen. Nyligen uppdagades det hur Svenskt Näringsliv har spridit lögner om Arbetsförmedlingen i åtta år och hur Centerpartiet har försökt mörklägga granskningar som visar att Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända har lyckats. Både Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne och Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Annika Qarlsson har påstått att privata aktörer presterar bättre än offentlig arbetsförmedling, vilket inte alls stämmer. En stor internationell forskningssammanställning från 2016 visar snarare att privata aktörer presterar sämre. Och fler exempel på osanningar finns.

Bilden av Arbetsförmedlingen behöver problematiseras, en myndighet som jag inte trodde att jag skulle vilja stå upp för. Inte heller trodde jag att förmedlingen av jobb handlar om så mycket mer än att bara hjälpa människor att hitta jobb, utan att det faktiskt till stor del handlar om att hjälpa människor till jobb genom utbildning, praktik, vägledning och anställningsstöd. Inte heller att jag skulle höra till de nio av tio arbetsförmedlare med en skyhög arbetsbelastning, vars vardag många gånger kantas av känslor av otillräcklighet men på samma gång en känsla av att göra skillnad för människor.

Frågan är vad som kommer att hända med myndigheten efter valet. Oavsett vad som händer kommer jag att kunna känna mig stolt över att ha fått vara en del av Arbetsförmedlingen, en myndighet som är värd upprättelse.

Johan Berg, arbetsförmedlare och debattör