27 kronor i timmen för att köra våra äldre från vårdcentralen till hemmet eller 35 kronor i timmen för att bygga kommunala skolor.

För många låter det här otänkbart, men för andra är det verkligheten på arbetsmarknaden i Sverige. I dag har vi riksdagsledamöter chansen att sätta stopp för det.

I dag kommer riksdagen att rösta om en ny upphandlingslag.

Kortfattat går lagförslaget ut på att det som arbetsmarknadens parter gemensamt beslutat om löner och anställningsvillkor, ska kunna ställas som lägsta krav i en offentlig upphandling.

För oss socialdemokrater som tror på den svenska arbetsmarknadsmodellen där fackförbund och arbetsgivare gemensamt kommer fram till vilka regler som ska gälla på arbetsplatserna är detta en självklarhet.

För de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna är det inte det.

Varje år köper den offentliga sektorn in varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor. I dessa upphandlingar hindras ofta seriösa företag som följer kollektivavtalet och har schyssta villkor på arbetsplatsen att erbjuda sina tjänster.

De konkurreras ut av företag som håller nere priserna genom att pressa ner löner och arbetsmiljö till en orimlig nivå.

Vi tycker att det är oacceptabelt att våra gemensamma skattepengar ska gå till att dumpa löner för svenska arbetstagare.

Annons

Men att högern är emot ett förslag som stärker arbetstagarna är inget nytt. Under den förra regeringens åtta år vid makten fattades flera beslut för att försvaga löntagare och fackförbund.

De såg till att arbetslöshetsförsäkringen blev dyrare, priset för fackligt medlemskap höjdes och arbetsrätten försämrades.

Det är svårt att se ett annat syfte med dessa försämringar än att pressa ner lönerna och öka vinstmarginalerna.

Att inte låta den offentliga sektorn ställa krav på att kollektivavtalsliknande krav ska gälla vid upphandlingar är ytterligare ett led i detta.

Genom att gynna oseriösa företag sätts också press på de seriösa att hålla ner eller till och med sänka lönerna för att skapa den låglönemarknad som de borgerliga partierna och Svenskt näringsliv drömmer om.

Arbetarrörelsens linje är en annan. Vi vill se ett rättvist arbetsliv där ordning och reda gäller.

Det borde vara en självklarhet att svenska löner och villkor är en rättighet för alla som arbetar i Sverige.

Därför kommer vi i dag att rösta för att ställa krav på lön och arbetsmiljö i enlighet med kollektivavtal i offentliga upphandlingar.

Detta gynnar både löntagare och seriösa företag. Om SD, M, KD, L och C röstar nej till förslaget, så tycker de uppenbarligen att det är bra att svenska skattepengar bidrar till lönedumping.

Det kommer vi socialdemokrater aldrig kan acceptera, och högern kommer då att få stå till svars för detta i valrörelsen.

Peter Persson (S)

Johanna Haraldsson (S)

Riksdagsledamöter från Jönköpings län