Det är hög tid för Sverige att göra föräldraskapet jämställt och ge barnet samma rätt till båda sina föräldrar.

Dagens regler kring vårdnad och föräldraskap grundar sig på gamla föreställningar om äktenskap som den självklara grunden för alla familjer.

Idag är det vanligt att många ogifta skaffar barn, och faderskapet måste då fastställas genom särskild registrering och utredningar.

Sverigedemokraterna anser att dagens regelverk måste göras om, då det uppstår en rad problem för såväl mamma och pappa som för kommande barn.

Idag ses barnet som främst tillhörande mamman om inte hon är gift med barnets pappa och någon naturlig rätt till båda sina föräldrar har inte barnet.

Annons

Tills faderskapet är fastställt är det i praktiken upp till mamman att avgöra hur mycket barnet ska få träffa sin pappa och hur stor del av barnets liv som pappan ska få ta del av.

Skulle någon av föräldrarna avlida innan faderskapet är fastställt kan det handla om arv för barnet som går förlorat.

Det finns också en risk att barnet under en tid kan stå helt utan vårdnadshavare om mamman avlider i samband med förlossningen.

Förnekar pappan faderskapet till barnet efter födelsen utsätts mamman för en rättsprocess under en tid då mamman av naturliga skäl vill fokusera sin tid och energi på det nyfödda barnet, inte en rättsprocess.

För att lösa de problem som kan uppstå vill Sverigedemokraterna bland annat se förändrade regler kring faderskapet.

Vi vill att faderskapet normalt ska fastställas innan barnet föds, så tidigt som möjligt efter att graviditeten har konstaterats, samt att föräldrarna får gemensam vårdnad direkt vid barnets födelse.

Framförallt är det viktigt att barnet får en naturlig rätt till båda sina föräldrar oavsett om föräldrarna är gifta eller ej.

Med en sådan regelförändring finns inga förlorare, bara vinnare - framförallt våra barn.


Mikael Eskilandersson (SD)


Riksdagsledamot och talesperson i familjerätt

Johan Nissinen (SD)


Riksdagsledamot

Angelica Lundberg (SD)


Gruppledare Mullsjö kommunförening