De senaste månadernas bild av polisen ger intrycket av att det är en myndighet som har gett upp och lagt ner. Tvärtemot så arbetar polisen i länet hårt – dygnet runt – med att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Just nu kantas polisens väg av ombildning, lönerörelse, terrorhot och en omfattande flyktingström. Gång på gång tvingas vi till tuffa prioriteringar gällande våra resurser.

Men polisen i länet har inte gett upp utan arbetar hårt – dygnet runt – med att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Det första året i nya Polismyndigheten (2015) var ansträngande och fyllt med goda arbetsinsatser. En stor framgång var den 30-procentiga minskningen av antalet inbrott i bostad, där bra underrättelselett operativt polisarbete låg till grund.

En påfrestning för organisationen var att vi hade sex mord att utreda när vi gick in i sommaren 2015. Där hade vi stora framgångar i utredningsarbetet och kunde binda gärningsmän till brotten i samtliga fall.

Ett år av rekryteringar

Under 2015 startade den nya Polismyndigheten, en organisation med 28 000 medarbetare.

Till polisområde Jönköping rekryterades det chefer på olika nivåer och medarbetare till en mängd andra funktioner. Det har också beslutats om en enhetlig utredningsorganisation i region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) som nu ska bemannas.

Under slutet av 2016 kommer den nya organisationen att vara på plats, även om det kommer att ta tid att bemanna alla delar fullt ut.

Polisområdet och de fackliga organisationerna har en god dialog, där vi i stort är eniga om utmaningar och brister som behöver åtgärdas.

Även om vi inte är överens om lösningarna i alla delar så har vi en gemensam målsättning att steg för steg skapa förutsättningar för en bra polisverksamhet.

Det lokala polisarbetet centralt för Polismyndigheten

Polismyndigheten står och faller med det lokala polisarbetet.

Det tar tid att bygga upp ett förtroende och ett långsiktigt brottsförebyggande arbete. Därför har en prioriterad del i ombildningen varit att få kommunpoliser och områdespoliser i alla lokalpolisområden.

Därutöver har de flesta medarbetare i polisområdet på något sätt varit engagerade i att påbörja arbetet med medborgarlöften.

Nu har vi medborgarlöften i Habo, Jönköping, Mullsjö, Tranås, Värnamo och Vaggeryd. Innan året är slut ska det finnas löften i samtliga kommuner i Jönköpings län.

Medborgarlöftena är viktiga eftersom de är lokala mål framsprungna ur polisens erfarenheter på fältet, framtagna i olika typer av dialog med medborgarna och fastställda ihop med en av polisens viktiga samverkanspartners – kommunen.

De lokala problemen ska åtgärdas. Områdespoliserna i exempelvis Öxnehaga, Vetlanda och Gislaved är garanterna för det långsiktiga brottsförebyggande arbetet men tanken är att alla medarbetare ska vara med och bidra.

Under 2016 kommer vi också inleda arbetet med att få igång en organisation med polisvolontärer till hjälp för verksamheten.

Så, oavsett vilka rubriker eller påståenden som ges, kan ni vara trygga i att polisverksamheten fortsätter – trots stora utmaningar - genom de drygt 500 engagerade polisanställda som är verksamma i polisområdet.

Johan Norrman

Polisområdeschef Jönköping

Polisregion Öst