Om en moderatledd regering tillträder efter valet kommer många lokala Arbetsförmedlingskontor läggas ner eller centraliseras till större orter. För om Moderaterna vinner valet har de lovat att lägga ner Arbetsförmedlingen. Myndigheten har behov av utveckling och förbättrade resultat, men Sverige behöver inte ännu ett storskaligt privatiseringsexperiment som hotar att lägga ner välfungerande verksamhet i Jönköping.

Moderaterna verkar tro att det finns en naturlag som gör att en verksamhet blir bättre bara för att den privatiseras. Men redan idag upphandlar Arbetsförmedlingen privata aktörer för stora belopp och resultatet är varken sämre eller bättre beroende på om aktören är privat eller inte.

Sist Moderaterna satt i regeringsställning kördes Arbetsförmedlingen i botten. Delar av verksamheten privatiserades och över 1 000 privata företag sålde så kallade jobbcoacher och etableringslotsar. Verksamheten hade så allvarliga problem att det inte gick att garantera kvalitet och säkerhet. Det rapporterades om organiserad brottslighet, rekryteringsförsök till terrororganisationer och människosmuggling.

En nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle slå hårt mot de elva kontor som i dag finns i Jönköping och resten av länet. Att förlora den regionala och lokala kompetensen och förlita sig på nationella aktörer skulle få allvarliga negativa konsekvenser.

Annons

Arbetsförmedlingens pågående förnyelsearbete går i rätt riktning. Forskare vid Stockholms universitet slår fast att Arbetsförmedlingens insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden har inneburit högre lönenivåer och ökad sannolikhet för nyanlända att vara sysselsatta. Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända som kom till en kommun ett år har etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu går det mycket snabbare. Av dem som kom 2011 var nästan varannan etablerad på arbetsmarknaden efter fem år.

Regeringen har gjort medvetna satsningar på att hela landet ska leva. Vi har brutit centreringen av statliga myndigheter i Stockholm och flyttat myndighetsverksamhet till andra delar av landet.

Hittills har den statliga närvaron stärkts med 2 000 jobb runt om i landet. Att lägga ner lokala arbetsförmedlingar vore ett steg i fel riktning.

Det finns fortsatt utmaningar för Arbetsförmedlingen att hantera, inte minst i frågan om att få nyanlända i jobb. Men att lägga ner våra elva kontor i länet och hoppas att marknaden löser problemen är både en naiv och farlig väg att gå.

Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister

Ilan De Basso (S), kommunalråd i Jönköping