Svenska Jägareförbundet har en lång och stolt historia.

Sverige är i dag ett på många sätt fantastiskt jaktland och landets jägare har till stor del Jägareförbundet att tacka för de rika möjligheter som finns runt om i landet.

Det finns undantag, men där jobbar vi hårt för att få en långsiktig, meningsfull jakt.

Förbundet har byggt upp en stabil organisatorisk och ekonomisk bas att vila på inför morgondagens utmaningar.

Jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften och ansvaret att förvalta detta viktiga arv.

Samtidigt står svenska jägarkåren och därmed vi som förbund inför betydande prövningar.

Kopplingen mellan stad och land blir allt svagare. Generationer växer upp utan koppling till livet utanför storstäderna och urbaniseringen fortsätter.

Samtidigt är det utanför städerna som några av landets viktigaste näringar finns. Skogen, gruvorna, kraften och maten, som det alltid har varit. Det som har skapat vårt välstånd i dag, genom att tidigare generationer fattat kloka beslut, vågat satsa och finna lösningar. Det tror jag är vägen framåt även i morgon.

Annons

I vår verksamhet är det hållbara brukandet av naturen grundläggande. Och det gäller vare sig du är skogsägare, lantbrukare eller jägare.

Det bygger på att klokt vårda, skörda och förvalta naturens tillgångar långsiktigt.

Brukandets mekanismer och principer är självklara för de flesta, men inte för alla. Det är allt för många som vill styra det hållbara system som vårdats och utvecklats väl i flera generationer.

Här måste vi också fortsätta utvecklas och bli bättre på att ödmjukt förklara dessa grundläggande principer för kommande generationer. Här har jag ett tungt ansvar och här har andra företrädare för ett hållbart brukande ansvar.

Det finns många goda lokala exempel på samarbete som förtjänar att lyftas fram och tas efter.

Ingen brukarorganisation gynnas av ett infekterat och högstämt tonläge i debatten. Det finns mer som förenar oss än som skiljer oss. Kan vi enas om grundläggande principer blir vi starka.

Svenska Jägareförbundet kommer att fortsätta vara en ansvarstagande och faktabaserad organisation. Hela vår själ bygger på att med kunskap vårda det vilda, för en meningsfull jakt nu och i framtiden.

Vi är en naturnära organisation som står för biologisk mångfald, vi tror på frihet under ansvar, vi tror på att när man äger en rätt tar man också ett långsiktigt ansvar och vi tror på att beslut om viltförvaltning ska ske nära de som berörs och som har den lokala kunskapen.

Vi kommer att fortsätta stödja samhället med praktisk viltvård, information och leda utvecklingen av viltet som resurs.

Detta vill vi göra tillsammans med andra likasinnade brukare, organisationer och i nära samarbete med vår duktiga och engagerade jägarkår.

Torbjörn Larsson

Ordförande Svenska Jägareförbundet