I början av 90-talet fick Socialdemokraterna sanera ekonomin efter 90-talskrisen och regeringen Bildt.

Detta innebar att både skattehöjningar och besparingar var nödvändiga. Men när saneringen väl var genomförd kunde Socialdemokraterna driva en aktiv reformpolitik där välfärden byggdes starkare.

Efter åtta år med en borgerlig regering måste vi socialdemokrater återigen städa upp i ekonomin.

Regeringen har därför behövt göra tuffa prioriteringar för att minska budgetunderskottet som den borgerliga regeringen lämnade efter sig.

Trots det strama ekonomiska läget byter regeringen i och med höstbudgeten riktning för Sverige.

Nu svänger vi av från den väg som alltid har haft skattesänkningar för dem som redan tjänar bra som mål och svänger in på den som leder till förstärkningar i skola, jobb och klimat och ett mer jämlikt samhälle.

Den nya rutten kommer innebära en tydlig skillnad för Jönköpings kommun.

Jönköpings-Posten har tidigare rapporterat att lågstadiesatsningen som regeringen genomför beräknas innebära 50 nya lärartjänster på lågstadiet – en viktig satsning för att höja kunskapsnivåerna i skolan.

Annons

I och med höstbudgeten skjuts det nu till mer medel. Enligt de uppskattningar som regeringskansliet har gjort får Jönköpings kommun ytterligare drygt 84 miljoner kronor.

Av dessa 84 miljoner kronor är ungefär 20 miljoner riktade till att höja lärarlönerna.

Det skulle innebära att drygt 400 lärare i kommunen kan få en löneökning med 3 000 kronor.

Den senaste tiden har bland annat Ribbaskolan i Gränna larmat om att den inte har tillräckligt med personal och därför tvingats ställa in lektionerna. Genom att höja lönerna stärker vi läraryrkets attraktivitet och på så vis säkras kompetensen för framtiden. Så bygger vi världens bästa skola för alla elever.

Men den nya vägen är också en väg för det livslånga lärandet.

Därför avsätts medel för både Jönköping University (tidigare Högskolan i Jönköping) och Yrkeshögskolan samt för fler platser inom komvux och yrkesvux.

Enligt regeringskansliets beräkningar kan Jönköpings kommun tilldelas runt 4,8 miljoner kronor i riktade medel för just komvux och yrkesvux.

Detta är viktiga satsningar av flera anledningar. Dels är det en frihetsreform att ge fler människor möjligheten att testa nya vägar. Dels är det en jobbskapande åtgärd då utbildning gör att människor får möjlighet att läsa sig till den kompetens som krävs för att ta de jobb som finns på arbetsmarknaden.

För Jönköpings kommun innebär budgeten också att resurser avsätts för att få fart på byggandet.

Under de senaste åren har det byggts för lite, för långsamt och för dyrt. Med regeringens nya politik blir det däremot möjligt att snabba på processerna och bygga fler hyresrätter med rimlig hyra, något som skapar både jobb och jämlikhet.

I och med höstbudgeten är det nu definitivt slut med skattesänkningar och privata gräddfiler.

Nu är det tid för en politik för ökad jämlikhet och vidgad solidaritet. Nu är det dags för socialdemokrati. Det är den nya vägen för Sverige.

Peter Persson (S)

Riksdagsledamot Jönköpings län

Mona Forsberg (S)

Kommunalråd Jönköpings kommun

Ilan De Basso (S)

Kommunalråd Jönköpings kommun

S