Jag lider sen många år av en allvarlig åkomma, säkert tillsammans med många andra. För bara några dagar sen var det fel på låset på hotellrummet och en av toaletterna, vilket anmäldes direkt till vaktmästaren och receptionen. På samma sätt har jag under många år anmält en rad saker till kommunen som varit trasiga och ibland varit livsfarliga.

Fel som anmälts har varit lock eller luckor till elskåp som saknats eller stått öppna. Klotter, sönderslagna busskurer, trasiga lekredskap (direkt farliga för barnen), sönderslagna/upp­eldade bord och bänkar, nedfallna träd med mera. Detta har jag inte gjort för något slags ”Bror Duktig-syndrom”. Jag har gjort det för att vi i kommunen äger och har ett gemensamt ansvar för att försöka ha en vacker och fungerande stad till gagn för ägarna (vi själva) och besökare.

Under några år har vi rört oss i centrala staden eller legat på stranden och försökt hitta en toalett. Följande har då inträffat. Toaletten på Hovrättstorget var stängd under några helger. En toalett vid en badstrand och promenadstråk har inte varit öppen vid ett flertal tillfällen. För några veckor sedan saknades toalettpapper på en av strandtoaletterna trots rådande högtryck.

Följande utspelades fredagen den 26 juli. Vid badstranden besökte vi toaletten som hade hängt sig och därmed inte gick att spola. Det var massor med folk och massor av barnfamiljer på stranden. Jag ringde då till kommunen för att felrapportera det hela. Beskedet jag fick var att jag fick prata med restaurang­ägaren om felavhjälpning. Sagt och gjort. Restaurangägaren blev inte glad när jag påpekade att toan inte fungerade. Han sa att det var kommunens toalett.

Annons

Tillbaka till kommunen. Jag förklarade det hela en gång till. Samtidigt ville jag ha information om varför vissa av de ”offentliga toaletterna” i Jönköpings centrala delar inte är öppna och ingen info finns om öppettider med mera. Kommunen bad att få återkomma. Efter en stund fick jag information om att toaletten vid badet i centrala Jönköping inte tillhörde kommunen. Jag bestämde mig för att det aldrig är för sent att ge upp.

Då dyker hon upp. En trevlig kvinna dyker upp med en bil och går in på toaletten och tömmer papperskorgarna. Jag frågar henne vad hon gör där? Städar och tittar till toaletten! Min fråga blir då: Men vems är toaletten? ”Det är kommunens”, säger kvinnan. Hon erbjuder sig dessutom att felanmäla toaletten.

Att ha fungerande toaletter och andra saker i kommunen som vi äger eller tillhandahåller tillsammans med entreprenörer är viktigt för vår fina stad. Jag har några förslag på hur vi skulle kunna bättra på skötseln och öppet­tiderna på toaletterna.

1. Den WC-karta som Kommunen har på sin hemsida skulle kunna kompletteras med öppettider.

2. Både inne i alla toaletter och utanför ska det finnas information om öppettider och vem man felanmäler till.

3. I de fall det är en offentlig toalett som sköts av andra, bör kommunen se över det avtal man har med entreprenören. Det är inte okej att det under en solig dag på stranden eller promenadstråket inte finns toaletter öppna eller saknas toapapper.

Jag har valt att inte peka ut de toaletter som eventuellt sköts av entreprenörer, eftersom det kan vara oklarheter i vad det egentligen är som gäller i avtalet mellan dem och kommunen.

Till slut kan jag även informera om att det under årens lopp med felanmälningar, för det mesta har saknats ett ”Tack för att du ringde”. Så även denna gång. Det finns stora utmaningar i kommunen som vi ju känner till. I det perspektivet är detta lätt och billigt att rätta till. Ja en riktig skitfråga!

Peter Holkko