Dagens opinionsläge när det gäller väljarsympatier är ett resultat av att det ledande politiska etablissemanget har visat sig både blinda och döva inför den samhällsutveckling som allt fler svenskar upplever oroande oavsett om de befinner sig på den högra eller vänstra politiska planhalvan.

Folkpartiet tog problemen på allvar redan 2002 genom Lars Leijonborg, Mauricio Rojas, Nyamko Sabuni och Johan Jakobsson och fortsatte med klargörande rapporter om växande utanförskapsområden i Sverige som måste åtgärdas. Vid Alliansregeringens bildande 2006 saboterades denna klara och uppskattade väljarlinje, både vad det gäller kunskaper i svenska språket för medborgarskap och resultatinriktad integrationspolitik, av M, C, KD med det naturliga resultatet att väljarna blev klart besvikna.

Detta innebar att SD som enda alternativ fick röststöd när de etablerade partierna till höger och vänster vägrade att lyssna och inte därför att dessa väljare blivit "främlingsfientliga" som de i retoriken beskrevs som och beskylldes för. Alliansregeringens tvivelaktiga majoritetshandlande i detta viktiga sammanhang drev in SD i riksdagen 2010, tyvärr, vilket de sannolikt inte hade kommit in då om FP-linjen från 2002 hade blivit Alliansregeringens handlingslinje i denna fråga 2006. DÖ-uppgörelsen var ett ytterligare sabotage av demokratins spelregler som förstärkte väljarnas "ilska" mot de etablerade partiledningarna som vägrade att ta hänsyn till väljarnas synpunkter i det öppna demokratiska valet och försökte manipulera valresultatet i stället för att se och höra vad väljarna klargjorde med sin valhandling.

Annons

Nu är det viktigt att Liberalerna kombinerar en generös asyl- och flyktingpolitik med fasta normer om vilka som har skyddsskäl att få stanna och att de som saknar skyddsskäl utvisas omgående, som med rätta påtalats av L-ledaren Jan Björklund, vilket också måste verkställas. Röja upp i utanförskapsområdena, stoppa uppbyggandet av parallellsamhällen med hederskultur/hedersvakter och egen rättsskipning samt islamistiska friskolor i samma anda som uppenbart bryter mot svensk skollagstiftning utan att för den skull blanda in kristna och judiska friskolor som följer svensk skollagstiftning.

Återge dessa utanförskapsområden lag och ordning enligt svensk lagstiftad rättssäkerhet. Klarlägg att heltäckande ansiktsslöjor inte får användas i varken offentlig tjänsteutövning eller i offentligt finansierad verksamhet. Det är viktigt att det svenska samhället bedriver en effektiv och målmedveten klar socialliberal integrationspolitik i frisinnad anda och inte uppträder tillsammans med övriga ledande partietablissemangs beröringsskräck för eventuell liknande SD-ståndpunkt. För svenskt medborgarskap är det självklart att det krävs förståelse av och kunskaper i svenska språket.

Det gäller att göra rätt och ha en vision för den framtida samhällsutvecklingen med klar socialliberal inriktning i frisinnad anda och att inte i missriktad rädsla och naivitet undvika att ta i tu med den verklighet som Sveriges befolkning och medborgare dagligen upplever.

Esse Petersson, seniorpolitiker (L), socialliberal samhällsdebattör, tidigare riksdags-, landstings-/region- och kommunpolitiker (FP)