Socialdemokraterna vill förbjuda konfessionella skolor, i folkmun kallade ”religiösa” friskolor. ”De skapar segregation och ökar klyftor”, sa Tomas Strand (S), när han intervjuades i P4 Jönköping 180313. Nu vill socialdemokraterna förbjuda 70 ”religiösa” skolor för att ett par av dem inte fungerar, alla dras över samma kam, märkligt!

”I skolan ska arbetarklassens barn möta direktörens barn, där ska barn som kommer från religiös miljö möta barn som kommer från icke religiös miljö”, anser Tomas Strand.

Absolut, så är det på våra skolor, Strandskolan och Kungsgymnasiet i Jönköping. Men vi sträcker oss längre än så. Vi har elever som invandrat till Sverige, vi har elever vars föräldrar invandrat och elever vars föräldrar är födda i Sverige, vi har elever från kristna, muslimska och ”icke troende” hem, elever som är med i en idrottsförening, elever som inte är med i någon fritidsförening och, som sagt, elever från arbetarhem och direktörshem. Vi har elever inte bara från ett bostadsområde, utan från hela kommunen, närliggande kommuner och från andra kommuner runt om i landet. Alla grupperna möts och blandas på våra skolor.

Vi vill påstå att denna mångfald snarare minskar klyftorna och ökar förståelsen. Vad tror Socialdemokraterna om det?

Vet ni socialdemokrater hur många elever som går på just någon av våra skolor för att de trivs i vår lilla lugna miljö? Vi har en klass i varje årskurs, för att främja det småskaliga där personalen känner alla elever. Visst, det kostar mer med det småskaliga, men för oss är eleverna viktigare än allt annat. Vi är en skola som satsar på trygghet och värderingar, alltså grunden för att lära sig.

Annons

Detta uppskattar våra elever, vilket också framgår av de brukarenkäter som Jönköpings kommun sänder till elever i vissa årskurser på alla skolor. Brukarenkätens resultat finns öppet för alla att läsa på jonkoping.se.

Vi undrar om Socialdemokraterna vet om hur många elever genom åren som har bytt till våra skolor, inte sällan från kommunala skolor, för att komma undan mobbning och andra problem?

Vi lyckas inte alltid med allt, några elever genom åren har bytt från våra skolor till en annan för att de inte har varit nöjda hos oss. Men det är ju det som är valfrihet, att elever och föräldrar får välja skola för att det ska vara bäst för eleven.

Socialdemokrater, läs läroplanen och upptäck att den sammanfaller väl med den syn Jönköpings kristna skolor, JKS, har på elever, lärande och skola! JKS är en ideell förening som driver sina skolor helt utan vinstintresse. Alla pengar går till skolan och därmed eleverna.

Ett bättre förslag än Socialdemokraternas vallöfte vore att ge Skolinspektionen större utrymme att komma åt de få skolor, oavsett huvudman, som missköter sig. Skolor som inte sköter sig och åsidosätter gällande lagar och bestämmelser ska stängas!

Alla är inte insatta i hur Skolinspektionens kontroller går till. När Skolinspektionens representanter, med jämna mellanrum, kommer till landets skolor har de med sig ett protokoll som de går igenom och checkar av mot hur det fungerar på aktuell skola. Skolinspektionens granskningar är heltäckande, alla skolans väsentliga områden gås igenom, kontrollen handlar om att säkerställa att skolan följer alla de styrdokument skolor förväntas förhålla sig till. Man skulle kunna jämföra det med hur bilbesiktningen går till. Den bil som inte klarar en punkt kan få allt från ett påpekande till körförbud. Så skulle också Skolinspektionens protokoll än mer kunna användas, ett enkelt sätt att kvalitetssäkra skolor, och faktiskt också stänga de skolor som uppenbart inte sköter sitt uppdrag.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister med bakgrund inom Skolverket, är väl insatt och borde veta hur man bäst får bort skolor som inte håller måttet, samtidigt som man är rädd om de skolor som fungerar väl. Skolorna ska vara för elevernas bästa! Skollagen reglerar redan tydligt vad en ”religiös skola” får och inte får göra. All undervisning ska vara objektiv och fri från konfessionella inslag, däremot får konfessionella inslag finnas på frivillig basis inom ramen för utbildningen.

På våra skolor är alla barn och ungdomar välkomna. Det spelar ingen roll varifrån de kommer eller var de bor, inte heller hur tjock plånbok eller vilken livsåskådning föräldrarna har. Alla är välkomna.

I förra valrörelsen var du, Tomas Strand, på Kungsgymnasiet i samband med en valdebatt. Då fick du frågan vad du ansåg om skolor som Strandskolan och Kungsgymnasiet. Ditt svar var positivt. Du ansåg att vi absolut hörde hemma bland skolor i Sverige. Ska dina uttalanden nu tolkas som att du har ändrat dig, eller handlar det bara om att du är ”tvungen” att säga det partiet i stort står för?

Socialdemokraternas vallöfte är inte bara uselt, det är dessutom ett brott mot Europakonventionen som ger föräldrar rätt att för sina barn välja en skola som ”står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.

Det enda ställe där Socialdemokraternas vallöfte hör hemma är i första bästa papperskorg.

Andreas Alnervik rektor Jönköpings kristna skolor (Strandskolan F-9 och Kungsgymnasiet)

Daniel Wästlund ordförande JKS

Personal JKS: Eva Melin, Birgit Berndtzon Sievers, Hector Mayorga, Sanna Bobacken, Miriam Alcayaga, Johanna Alpenberg, Miriam Berg, Madelene Rootzén, Marc Svensson, Lisa Andersson, David Nelander, Ann-Sofie Augustsson, Caroline Johnsson, Carlos Cortez Andersson, Miriam Moraleda, Stefan Axelsson, Andréa Holmqvist, Viktor Alnervik, Crister Svensson, Fredrik Larsson, Lovisa Skoglund, Hanna Kammensjö och Mikael Grafström.