Som ny riksdagsledamot besökte jag 2011 ett företag i Vaggeryds kommun som tog upp frågan om betaltider för levererade produkter. Det var nämligen så att stora företag förskjuter betaltiderna från normen 30 dagar till 60, 90 och till och med 120 dagar. Små och medelstora företag, verkande som underleverantörer, tvingas alltså fungera som ”bank” till stora företag. Jag mötte denna synpunkt från flera, och det renderade i att jag, tillsammans med riksdagskollegan Hans Ekström, motionerade om att införa en nationell lagstiftning för begränsning av kredittider.

Nu är det oerhört glädjande att närings- och innovationsminister Mikael Damberg levererar ett förslag om att korta betaltiderna. Det som föreslås är att små och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar från det att en korrekt faktura inkommit. De stora företagen (över 500 anställda) ges en rapporteringsskyldighet för att informera om hur betaltiderna fungerar. Jag tycker att den föreslagna koden och rapporteringsskyldigheten är ett viktigt steg till förmån för små och medelstora företag, och statsrådet aviseras att en utvärdering ska ske två år efter införandet.

rsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Jag konstaterar att mycket positivt har hänt kring politik som gynnar företagens utveckling under fyra år med en socialdemokratiskt ledd regering. Detta är ett exempel. Andra viktiga frågor är att samordna näringspolitik för branscher, främjande av exporten, satsningar på utbildning i bristyrken och de stora satsningarna på infrastruktur.

Annons

Det går bra för vårt land. Över 300 000 personer har ett arbete att gå till och ekonomin är både stark och stabil. Det är mångas förtjänst att vi når dessa framgångar och visst borde det kunna få fortsätta med en socialdemokratisk ledd regering även efter valet den 9 september.

Peter Persson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län