Ena dagen står det ansvariga regionrådet Maria Frisk (KD) i talarstolen på regionfullmäktige och säger att vi i Socialdemokraterna överdriver situationen på våra akutsjukhus i länet.

Att situationen med neddragningar av vårdplatser och problemen med att inte ha tillräcklig bemanning inte är så besvärlig som vi vill ge sken av.

Dagen efter slår narkosläkarna på Höglandssjukhuset larm om att läget är akut. ”Läkarförbundet bedömer att den psykosociala arbetsmiljön för narkosläkarna på Höglandssjukhusets operations- och intensivvårdsklinik, OP/IVA, nu är så dålig att den bryter mot Arbetsmiljölagen”, står det i Hallpressens tidningar.

Situationen är plågsamt träffsäker som exempel på hur olika den politiska ledningen och vi i oppositionen uppfattar verkligheten. Under den senaste tiden har Höglandssjukhuset varit i stabsläge vid fyra tillfällen. Det är ett tydligt tecken på att något grundläggande är fel.

Stabsläge får inte bli en normalitet. Vi har från socialdemokratiskt håll flera gånger lyft frågan om hur vi inom regionen kan jobba med den akuta bemanningsfrågan, både kortsiktigt och långsiktigt, för vårdpersonalen i hela Region Jönköpings län.

Men varje gång har den borgerliga ledningen tillsammans med Sverigedemokraterna förkastat våra förslag.

Vi har däribland försökt få ledningen att genomföra en konsekvensanalys av läget för hur neddragningarna av antalet vårdplatser har påverkat situationen både för vårdtagare och för personalen. Men även här har vi argumenterat för döva öron.

Det får vara nog nu. Den borgerliga alliansledningen har alltför länge haft en ”låt gå mentalitet” och hänvisat till att det finns landsting och regioner som har det värre än vi.

Det duger inte.

Ska vi ha tre akutsjukhus i vårt län krävs det förändring på riktigt. Inte en hänvisning till att vi inte är sämst. Personalfrågorna måste prioriteras på högsta nivå inom regionen.

I talarstolen tydliggör Maria Frisk också hur hon ser på det hon kallar ”regeringens gratisreformer”, och hur dessa förhindrar utvecklingsarbete. ”Pengarna går rakt ner i patienternas fickor och regionen får inte en enda krona av det till att utveckla vården!”, står det i Hallpressens tidningar.

Förra året sköt den socialdemokratiskt ledda regeringen till ungefär 150 miljoner kronor i riktade statsbidrag för att stärka upp hälso- och sjukvården i regionen. Så är det planerat även för 2017. Pengarna möjliggör fria läkemedel för barn, ingen patientavgift vid läkarbesök för personer över 85 år, avgiftsfri mammografi och fria preventivmedel för unga, något som är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ett höjt glasögonbidrag för barn och unga, kostnadsfri tandvård upp till 23 år och högre tandvårdsbidrag till äldre är andra satsningar som gjorts. Maria Frisk tycker alltså att regionen skulle må bättre utan de här satsningarna. Utöver det kommer regeringen att se till så att Region Jönköpings län får 92 miljoner kronor extra i generella statsbidrag utav de så kallade tio välfärdsmiljarderna.

Att säga att pengarna går rakt ner i patienternas fickor är ett oerhört slarvigt uttryck som tydliggör den ideologiska skillnaden mellan alliansledningen och oppositionen.

Alliansen ser på patienterna som kunder som ska betala för sin vård. Inte som människor som behöver stöd och hjälp. Här står högre avgifter mot rättigheter och en jämlik vård efter behov.

Alliansledningen vill spara in på vårdplatser och personal för att bekosta nybyggnationer. Från Socialdemokratiskt håll vill vi parallellt med nybyggnationerna utveckla och stärka hälso- och sjukvården genom satsningar. Vi vill att Maria Frisk säger rakt ut till vårdpersonalen att de inte ska förvänta sig några satsningar så länge hon är kvar vid makten.

Arbetssituationen kommer att vara fortsatt akut, stressen och arbetsbelastningen får fortgå. Den ärligheten måste hon ha.

Marcus Eskdahl (S)

Regionråd i opposition