Svar till socialdemokraterna Maria Hörnsten och Jonas Magnusson (JP 4/4).

Jag är själv ute varje vecka och besöker företag i länet och vet att kompetensförsörjning är den viktigaste frågan. Därför sker många av Regionens insatser inom detta område.

Vi har en god tillväxt hos våra företag, och låg arbetslöshet, men matchningen måste bli bättre. Vi verkar för fler YH-platser till vårt län, där vi i årets tilldelning från Yrkeshögskolemyndigheten inte fick en enda plats inom produktion och tillverkning.

Detta är problematiskt för ett län där var fjärde person arbetar inom tillverkningsindustrin. Vi försöker få den statliga nivån att förstå hur hårt det drabbar när man från statens sida inte tar hänsyn till våra regionala behov.

Under hela 2016 arbetade vi med framtagandet av en regional innovationsstrategi som involverade över 100 olika aktörer i länet. Hela vårt näringslivsfrämjande system utgår från ett helhetstänk där alla faser som en företagare har får stöd.

Det innebär att vi stöttar Ung Företagsamhet, vi stöttar i sommar ungdomsentreprenörer i alla kommuner i länet, vi är involverade i stöd för nyföretagande, vi har en finansieringsguide på webben där man kan få fram alla olika finansieringsmöjligheter som företagare i länet, vi har affärsrådgivning och innovationsrådgivning via både Science Park och Almi och vi hjälper företag som hamnat i kris via Företagsjouren, där vi sedan 2007 har räddat över 1000 arbetstillfällen.

Vår Företagsjour har visat så goda resultat att vi nu erbjudits att sprida våra erfarenheter inom EU.

En viktig aspekt av innovation är ett väl fungerande lärosäte. Vi har i Regionen arbetat intensivt för att stödja Jönköping Universitys initiativ att bli så kallad KK-miljö - kunskaps- och kompetensutveckling för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Under förra sommaren blev JU en ackrediterad KK-miljö, vilket innebär att man nu kan få forskningsmedel på upp till en halv miljard under de kommande tio åren. Vi är från Regionens sida aktiva i detta forskningsarbete.

Inom Regionen stöttar vi många projekt som syftar till att stärka näringslivet i den omställning som man står inför. Till exempel har vi finansierat projekt som Den förste ingenjören där företag har fått in en ingenjör på företaget, vilket resulterat i att företagen fått en rejält ökad tillväxt.

Vi finansierar olika insatser för matchning på arbetsmarknaden, vi har ett stort projekt inom jämställd regional tillväxt där vi vill stärka kvinnors möjligheter då vi jämfört med många andra regioner ligger efter inom jämställdhet.

Totalt har vi projektinsatser för näringslivet på över 20 miljoner kronor om året.

Vi startar nu ett nytt kompetensråd som samlar politiker, branschorganisationer, AF med flera och vårt arbete med kompetensplattformen har förstärkts under 2016 med både personella och finansiella resurser.

Vi har i Regionen tillsammans med JU, Dreamhack och flera företag i länet satt igång ett projekt med digitalisering, men som fokuserar på både kompetensförsörjning och affärsutveckling/innovation.

När det gäller Nässjös lyckade arbete med industri-SFI är detta inte ett S-initiativ, utan en idé från företaget Industrilås. M har sedan initierat räddningstjänst-SFI, som bidrar till fler brandmän.

Vi kan i Regionen säkert göra ännu mer än det vi gör idag, men desillusionerade och monotona i vårt ledarskap är vi verkligen inte! Jag ser fram emot att ni båda, Maria och Jonas, i ANA-nämnden bidrar till goda och konstruktiva förslag på hur vi gör Regionens arbete inom arbetsmarknads- och näringslivsområdet ännu bättre.

Malin Olsson (M)

Regionråd

Ordförande för nämnden Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet