Replik på Lennart Lindbergs inlaga 25 november kring min debattartikel i Nato-frågan införd i JP den 17 november.

Ett medlemskap i Nato är en trovärdighetsfråga.

Sverige kommer för första gången att satsa mindre än 1 procent av BNP på försvaret, dettas trots de ökade försvarsanslaget (DN 17/12 2015).

Vi är bland de sämsta i Europa och lägst i vårt närområde när det gäller att satsa på vårt försvar. Detta är signaler som tolkas av vår omvärld.

Även i presidentkampanjen i USA uttalades det att Sverige åker ”snålskjuts” på USA:s bekostnad. Man kan inte förvänta sig säkerhet utan visa att man är villig att bidra till den själv.

Lindberg refererar till ÖB:s tal vid Folk & Försvar den 16 januari, det kunde ha varit klädsamt om Lindberg tagit till sig hela talet där ÖB sa:

"Vi fördjupar idag samarbetet med våra nordiska och baltiska grannar, med Nato, med USA."

Annons

Lägg därtill ÖB:s tal vid Kungliga Krigsvetenskapsakademien 12 nov, dagar efter USA:s presidentval sa:

"Det är vitalt att upprätthålla USA:s engagemang för Europa oavsett administration."

Detta kan i min mening bara tolkas som att ÖB lägger en synnerlig vikt vid att vårt försvar och säkerhet i grunden måste ha USA:s styrka i ryggen.

Detta faktum har rått i årtionden även om det inte varit fullt så uttalat för den svenska befolkningen, men vår omvärld har kalkylerat med detta.

Ett nyckfullt och nationellt Ryssland som ockuperar och angriper sina grannar måste vägas upp av att demokratiska krafter i dess omvärld signalerar en tydlig vilja att skydda sig.

Priset av aggression och konfrontation måste vara så högt att man inte har något att vinna på att bedriva kanonbåtspolitik i Östersjön med korvetter och annat.

Att vi som nation skulle bygga en egen allians med Finland och därigenom skapa något slags tredje block mellan Nato och Ryssland är en orimlighet, vilket Lindberg förespråkar.

Mycket talar för att om en konflikt uppstod i vårt närområde, skulle risken vara stor att vi blev indragna.

Vi kan inte välja att stå utanför. Det måste därför vara tydligt för alla inblandade parter att vi står som fullvärdig medlem i Nato med de skydd och åtaganden som det förpliktigar.

Carl-Johan Lundberg (M)