SOM POLITIKER med ansvar för konsumentfrågor jobbar vi med att utveckla och förbättra den enskilda konsumentens rättigheter, skydd mot fusk och missledande marknadsföring och liknande.

Men konsumtionspolitiken är ett mycket bredare område än så.

Dagens slit-och-slängsamhälle sätter sitt avtryck på miljön och klimatet som kommande generationer får betala.

Köphetsen, inte minst i jultider, kombineras mer och mer med reklam för snabblån och andra krediter, vilket bidrar till svenska hushålls höga skuldsättningsgrad.

Därtill är många av de kläder och förbrukningsvaror vi konsumerar i Sverige producerade i andra delar av världen, med långt sämre arbetsvillkor.

Vi måste helt enkelt förstå hur vår konsumtion påverkar samhället i stort.

DÄRFÖR HAR vi, i regering och riksdag, tagit ett helhetsgrepp om konsumtionspolitiken utifrån perspektiv om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Detta har inneburit flera skarpa åtgärder på samtliga tre av dessa punkter:

Skuldfällorna måste bort. Vi har infört en ny skuldsaneringslag som gett fler personer möjlighet att ta sig ur sina skulder.

Annons

De nya reglerna innebär två betalningsfria månader per år (december och juni) så att skuldsatta barnfamiljer får möjlighet att fira jul.

Sedan den nya lagen trädde i kraft i november 2016 har antalet ansökningar om skuldsanering fördubblats.

I år har vi har också skärpt reglerna för så kallade sms-lån kraftigt, med ett ränte- och kostnadstak som gör att vi kan få bort oseriösa aktörer som tjänar på folks utsatta situation.

Konsumtionens miljö- och klimatavtryck måste minska. Regeringen har därför påbörjat arbetet med ett forum för miljösmart konsumtion.

Dessutom har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla mätmetoder för mer tillförlitlig statistik om de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion.

Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel. Ett steg i det är att göra det lättare för oss konsumenter att få bra information om produkter vi köper.

Därför har Konsumentverket och Upphandlingsmyndigheten fått i uppdrag att främja tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder.

Med sådan information blir det betydligt lättare att utöva påtryckningar för att förbättra arbetsvillkoren på fabriker runt om i världen.

MYCKET HAR uträttats, men mycket återstår att göra.

Vår konsumtion måste bli än mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

Vägen dit går genom reformer, inte genom den passivitet och brist på handlingskraft som de borgerliga partierna uppvisat.

Per Bolund (MP)

Konsumentminister

Emma Hult (MP)

Riksdagsledamot från Jönköpings län

Johanna Haraldsson (S)

Riksdagsledamot från Jönköpings län