I onsdags den 12 april kom domen från Arbetsdomstolen att Ellinor Grimmark inte har rätt att jobba som barnmorska med samvetsfrihet på svenska sjukhus.

För hennes del handlar det om att hon på grund av sitt samvete ska slippa utföra aborter eller andra uppgifter förknippade med sådan verksamhet.

Eftersom att arbeta som barnmorska innebär att man får jobba med ett brett spektrum av arbetsuppgifter, utgör aborterna bara en liten del av allt det som en barnmorska jobbar med.

Samvetsfrihet finns inom en rad olika yrken, bland annat barnmorskor och journalister. Det är en lagskyddad rättighet och har funnits länge i Sverige.

I svensk abortlagstiftning och i barnmorskans så kallade etiska kod står det om barnmorskans rätt till samvetsfrihet. Det är alltså tydligt att samvetsfrihet gäller enligt nuvarande svensk lagstiftning.

Den gäller även enligt europeisk lagstiftning, det bill säga Europakonventionens artikel 9 och 10, ”Var och en har rätt till samvetsfrihet”.

En majoritet av länderna i Europa har någon form av erkännande av samvetsfrihet för vårdpersonal.

Det finns en europeisk samsyn att samvetsvägran att delta i abort eller vid exempelvis dödshjälp ska respekteras.

Idag jobbar Ellinor Grimmark som barnmorska i Norge med samvetsfrihet.

Det här målet handlar också om ”yttrandefrihet” och ”åsiktsfrihet” som är grundlagsskyddade rättigheter.

Ellinor Grimmark fick från början en anställning vid Värnamo sjukhus som omfattade samvetsfrihet.

Det medförde att hon inte behövde medverka vid ingrepp som går emot hennes inre övertygelse, det vill säga aborter.

Sedan drogs den tillbaka och hon förlorade sin anställning. Det här var helt felaktigt hanterat. Ellinor Grimmark blev på det sättet diskriminerad av Värnamo sjukhus.

I Sverige har vi många anställda som idag har samvetsfrihet och inte behöver medverka vid aborter eller dödshjälp etc.

Det här är inget ovanligt utan något som gäller och som man har goda kunskaper om.

Det är därför tragiskt när inte ens våra riksdagspolitiker känner till nuvarande abortlagstiftning tillräckligt väl.

Det finns en opinion i landet att en åsikt ska gälla angående abortverksamheten. Tyvärr är det den som våra politiker och domstolar har lyssnat på.

Det här är en farlig utveckling som på sitt odemokratiska sätt gör att enskilda personer, som bryter mot vissa av samhället fastställda normer, hamnar under starkt tryck.

Därför är det viktigt att Ellinor Grimmark har gått vidare med målet till Europadomstolen, som man förväntar sig kommer att följa lagen och fatta ett lagenligt beslut!

Helena Strömsjö

Huskvarna