I mitten av februari beslutade socialnämnden att de skulle förbättra scheman och få bort de delade turerna.

— Det sliter på folk som det är idag. Vi vill få till bekvämare tider och mer samhållen ledighet, säger Christer Rube (S), ordförande i socialnämnden.

Hög arbetsbelastning

Delade turer förekommer inom kommunens äldreomsorg i samband med helger. I regel ligger det på två delade turer under en femveckors period.

— Du börjar på morgonen när det är hög arbetsbelastning, sedan går du hem när det är lugnare och kommer tillbaka på kvällen då arbetsbelastningen är hög igen, säger en undersköterska.

Annons

Undersköterskan berättar att hon själv vant sig vid de delade turerna, att det finns vissa som uppskattar dem men att för det stora flertalet är det ett problem.

— Det behövs mycket folk inom vården, och jag tror att om man ska locka personal så måste de delade turerna bort.

Friskare personal

En arbetsgrupp bestående av socialchefen, politiker, fackliga representanter och enhetschefer inom äldreomsorgen håller nu på att diskutera fram olika lösningar. Därefter ska två separata avdelningar testa alternativa scheman under ett år.

— Det finns några exempel på framkomliga vägar och det är det som gruppen har börjat diskutera, säger Christer Rube som menar att ett nytt arbetssätt kan minska sjukskrivningarna.

— Vi får se vad detta får för konsekvenser och det är därför vi inte vill ändra över hela fältet med en gång. Utan vi vill prova på ett par ställen och för att se vad som fungerar, säger han.

Kan tjäna pengar

Senare kommer frågan komma upp i kommunfullmäktige som kan behöva skjuta till extra pengar för projektet.

— Det kan vara en ökad kostnad inledningsvis men det här kan innebära att vi tjänar pengar genom att personalen blir friskare, Christer Rube.