De båda partierna M och KD har vardera 14 mandat och får tillsammans 28 mandat. Under förmiddagen hade de en gemensam presskonferens där de presenterade den gemensamma oppositionen som enligt Andreas Sturesson ska bli tuff och tydligt. Enligt honom är det ingen i oppositionen som är ledsen eller hänger med huvudet över att inte längre kunna styra Jönköping i majoritet.

Andreas Sturesson (KD) är föräldraledig och tycker inte att hans son Sixten behöver vara mer än femton timmar i veckan på förskolan.
Foto: Robert Eriksson

– Nu får ju socialistpartierna ett större inflytande över politiken i Jönköping. Vi är förstås besvikna över det och detta var inte vad vi hade tänkt oss. Men jag känner mig väldigt sugen på att börja jobba igen, säger Andreas Sturesson vars föräldraledighet går ut vid årsskiftet. Av den anledningen är sonen Harry med på pressträffen som M och KD håller på Condeco.

Skillnaderna mellan koalitionens budgetförslag och oppositionens är inte stor när det gäller pengar. En anledning är påpekar Bert–Åke Näslund (M) att budgetförslaget har arbetats fram av allianspartierna, en annan skillnad beror enligt Peter Jutterström (M) på tidsbrist. Det har tagit så långt tid att få till ett nytt styre i Jönköping och det är först för en vecka sedan som den nya koalitionen med S, C, L och MP presenterade sitt nya styre.

– Därför har vi drabbats av tidsbrist men vi återkommer när budgeten tas i kommunfullmäktige imorgon, säger Peter Jutterström.

Cecilia Hjorth Attefall (KD) är biträdande kommunalråd till årsskiftet och hjälpte till med att ta hand om Harry Sturesson under presskonferensen.
Foto: Johan Nordenström

Här är de större förändringarna som oppositionen M och KD vill göra genetemot koalitionens budget.

Annons

• De vill säga nej till koalitionens förslag att utreda om barn till föräldralediga och arbetslösa ska få vara på förskolan i mer än femton timmar i veckan. Det leder till, säger Andreas Sturesson (KD), att barngrupperna blir större och att det blir ännu svårare att rekrytera personal till förskolan. Varje år har, säger Sturesson, alliansen sagt nej till en sådan utredning men nu säger C och L ja.

• Oppositionen vill inte gå med på koalitionens förslag att Destination Jönköpings budget minskas med en miljon kronor.

• Istället för att förstärka fritidshemmen med 6,9 miljoner kronor vill M och KD istället använda 5,9 miljoner till att försöka minska den psykiska ohälsan och andra sociala problem hos barn och ungdomar. Det är är många elever som behöver hjälp och oppositionen vill därför placera pengarna i en gemensam pott där skolorna ska kunna ansöka om pengar.

• Oppositionen vill också använda 500 000 kronor för att lekplatserna ska få belysning vilket man ser både som en säkerhetsfråga och en möjlighet för barn att kunna leka ut längre när det är mörkt.

• Varje år bör man skjuta till 500 000 kronor för att undersöka vilken central mark som är förorenad. Bert–Åke Näslund (M) konstaterar att Jönköping växer men att man samtidigt vill behålla grönområden och jordbruksmark. Då är det bästa alternativet att bygga på redan förorenad mark och därför bör kommunen undersöka var den marken finns.

• M och KD säger ja till förslaget att utreda obligatorisk språkförskola som ska nå alla barn i nyanlända familjer.

KD och M säger också ja till skattehöjningen på 30 öre.

– Det är vi inte förtjusta i och hade inte staten vältrat över kostnaderna för LSS på oss hade vi inte behövt någon skattehöjning, säger Andreas Sturesson.

Hur har ni tänkt gentemot SD? Har det varit aktuellt med någon form av teknisk samverkan?

– En teknisk samverkan med SD skulle inte ha gett oss mer, säger Peter Jutterström medan Andreas Sturesson konstaterar att KD inte vill ha någon samverkan med SD eftersom det inte stämmer med KD:s människosyn.

Den samverkan som M och KD har innebär både ett valtekniskt och ett politisk samarbete. Men med frihet för varje parti att profilera sig.

Det blir en frihet för varje parti att profilera sig också, sade moderaterna Bert–Åke Näslund och Peter Jutterström.
Foto: Johan Nordenström

Posterna

Varken KD eller M är klara med vilka politiker som ska sitta på oppositionens olika poster i..

Posterna

Varken KD eller M är klara med vilka politiker som ska sitta på oppositionens olika poster i de politiska nämnderna. Men de får tillsammans posterna som andre vice ordförande i nämnderna och de kommunala bolagen.

Andreas Sturesson (KD) blir kommunalråd i opposition och blir ansvarig för ledningsfrågor och välfärdsfrågor. Peter Jutterström (M) blir ansvarigt kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor.

Anders Hulusjö (KD) blir andre vice ordförande i kommunfullmäktige.