LÄS MER: Äldreomsorgen slår larm

LÄS MER: Många blir sjuka på jobbet

Det är tufft på jobbet för äldreomsorgens biståndshandläggare. De är stressade och har för mycket att göra. Många slutar eller blir sjuka samtidigt som det är svårt att rekrytera.

Fakta: Det säger lagen

Arbetsmiljölagen (AML): En Enligt AML ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds beg..

Fakta: Det säger lagen

Arbetsmiljölagen (AML): En Enligt AML ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan hen lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket som kan besluta om föreläggande eller förbud.

Läget är så illa att Arbetsmiljöverket har kopplats in och om inte kommunen tar tag i saken riskerar man att åka på vite.

I minst två år har skyddsombudet påpekat att det är problem på arbetsplatsen.

"Gör inte tillräckligt"

Under hösten har facket haft möten med arbetsgivaren, men enligt skyddsombudet har det inte blivit bättre.

Under året har arbetsgivaren gjort en del för att förbättra situationen, men det räcker inte, enligt fackförbunden som tog saken till Arbetsmiljöverket.

Annons

— Vi måste hitta lösningar på hur vi får ett positivt resultat. I slutänden drabbas medborgare när personal saknas, har Maria Carlsson, ordförande för Vision i Jönköping sagt tidigare.

Och arbetssituationen, med uppsägningar, har försämrats ytterligare under hösten. Både arbetstagare och chefer är stressade.

Risk för böter

Sedan frågan lyftes hos Arbetsmiljöverket i höstas har arbetsgivaren gjort ytterligare åtgärder för att förbättra situationen och myndigheten har tagit bort en del av skyddsombudets tidigare krav. Exempelvis har man satt in resurser för att kunna anställa personal utanför budgetramarna.

Men några krav återstår och nu kan Arbetsmiljöverket förelägga kommunen att senast den 28 april ta fram:

 Riskbedömning och handlingsplan

Kommunen ska bedöma riskerna som bristerna i arbetsmiljön medför och ta fram en handlingsplan med åtgärder för att förebygga ohälsa.

 Sakkunnig hjälp utifrån

Företagshälsovård eller motsvarande ska anlitas när åtgärderna genomförs.

 Samverkan

Arbetstagarna och skyddsombud ska få möjlighet att medverka när åtgärderna genomförs.

Socialtjänsten svarar Arbetsmiljöverket att de omgående ska högprioritera arbetet med att lösa situationen, men eftersom de inte vet hur tillgänglig företagshälsovården Kommunhälsan är vill de ha längre tid på sig än Arbetsmiljöverket föreslår.