Inställda lektioner och tävlingar på grund av kvarkan innebär ett tufft inkomstbortfall. Just nu rör det sig om över 200 betalande elever per vecka vars lektioner står still. Det finns en avbrottsförsäkring som trätt i kraft för att täcka ekonomiskt bortfall, men den täcker inte fullt ut och är tidsbegränsad. Och det är ovissheten och oron kring hur lång tid det tar att få bukt på smittan som är svår.

— Vi har allt underhållsansvar på anläggningen; Hästar ska ha mat och personal ska ha löner. Det är ett allvarligt läge och jag är orolig. Men man har klarat av sådant här på andra håll så det ska vi också jobba för. Men vi kan behöva hjälp utifrån, säger Kicki Alm.

Beroende på utvecklingen så kan det behövas ekonomisk hjälp och styrelsen har fört samtal med kommunen.

— Ja, vi försöker ligga på där. Vi måste trots allt vara förberedda på ”worst case” scenario om det drar ut på tiden och vara förberedda.