300 årsarbetare ska plockas bort på sjukhusen enligt regionledningens nya sparförslag. Det är ännu inte fastlagt vilka yrkeskategorier som berörs, men troligtvis drabbas huvudsakligen Vårdförbundets medlemmar.

— I dagsläget ser vi inte att vi kan dra ner i någon av våra yrkeskategorier. Det är bristyrken rakt igenom, säger Eva-Lotta Lager.

Enligt åtgärdsplanen ska slutenvård i högre utsträckning överföras till öppenvården och primärvåden. Vårdförbundet anser att det hela går för snabbt.

— Det här ska ske på ett år. Att bygga upp en välfungerande öppenvård tror vi tar lång tid. Vi är rädda för att det här innebär en ökad överbeläggning som ytterligare ökar arbetsbördan för personalen, säger Eva-Lotta Lager.

"Svårt att rekrytera"

Budgeten hålls inte på sjukhusen. Måste inte detta åtgärdas?

— Det vi ser är ett ökat tryck. Vi har svårt att rekrytera våra yrkesgrupper. Vi har samtidigt stora pensionsavgångar och många lämnar yrket. Här måste mer göras för att få fler att stanna kvar, säger Eva-Lotta Lager.

Hur kommer ni att agera på det här sparkravet?

— Vi kommer att följa det här naturligtvis så att vår arbetsmiljö är under kontroll.

Vårdförbundet företräder sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.