Nästa vecka ska politikerna i Region Jönköpings län diskutera Länstrafikens verksamhet. Av redovisningen framgår att resultatet förra året blev minus 44 miljoner kronor jämfört med budget.

Drygt 34 miljoner kommer av den allmänna trafiken och nästan tio miljoner från serviceresorna.

Krösatågen

Största enskilda minusposten står Krösatågen för, minus 17 miljoner kronor.

— Vi har ju ett öppet system med löpande räkning och betalar det operatören behöver. Att kostnaderna dragit iväg beror på fordonsbristen och ersättningsbussarna, förklarar Rune Backlund (C), ordförande i Regionens nämnd för bland annat trafikfrågor.

På grund av personalbrist har inhyrd personal fått användas, vilket kostat mer än tänkt.

Även Västtågen, som berör Jönköpings län, har haft strul och kostat pengar.

Färdtjänst

En annan minuspost är serviceresorna.

Annons

— Fler och fler åker färdtjänst. Det är nya grupper som kommit till som är mer aktiva än tidigare resenärer. Det blir både fler och längre resor, konstaterar Rune Backlund.

Eftersom principen är att färdtjänst ska kosta lika mycket som allmän kollektivtrafik, resten skattefinansieras, är det svårt att ta ett beslut om kraftigt höjda taxor.

Serviceresorna blir alltså en het fråga för politikerna att diskutera och lösa.

Biljettintäkter

Även fast resandet med Länstrafiken ökade under 2016 med nära tio procent, visade biljettintäkterna ett underskott mot budget på 13,5 miljoner kronor.

— Det var det nya zonsystemet som slog tokigt. Många resenärer löste biljetter hos andra aktörer, till exempel SJ. Från årsskiftet är det justerat, förklarar Rune Backlund.

Tuffa tider

Hur ska då politikerna och tjänstemännen få balans i budgeten för 2017?

— Varje år är tufft. Hela Krösatågen ska upphandlas i år. Det innebär att vi lämnar systemet med löpande räkning och kan få bättre balans i budgeten. Men det blir först från december 2018.

Även Länstrafikens ledning påpekar i sin åtgärdsplan att det är osäkert om det går att få balans i kostnaderna för tågtrafiken.

— Det viktigaste är att vi strävar efter ett ökat resande. Vi måste få in nya resenärer, inte bara att de gamla reser mer.

Rune Backlund framhåller den nya stadstrafiken i Värnamo med elbussar som särskilt spännande.