— Det här känns väldigt roligt. Vi är glada att vi kan fortsätta restaurera herrgården och vi har gott stöd av länsstyrelsen, sa Gunnar Lindblad som äger Lyckås herrgård genom företaget Lyckås AB.

Alla nomineringar till byggnadspris

God livsmiljö:

Dumme mosse

Västra torgparken

God byggnadsvård:

Rosenlunds herrgård

Lyckås herrg..

Alla nomineringar till byggnadspris

God livsmiljö:

Dumme mosse

Västra torgparken

God byggnadsvård:

Rosenlunds herrgård

Lyckås herrgård

Bohus 2, Östra storgatan 72 Kanalgatan 31

God arkitektur:

Huskvarna stadshus

Visenten 1 Kungsängen

Traktorn 5-8, Radhus Strandängen

Fursten Norra 3 Östra Storgatan 168

Klippan 2, Klostergatan 48 A

Han bor också där tillsammans med sambon Britta Haglund och de var både överraskade och glada över att få motta utmärkelsen.

Och de är glada över att kunna bo i den speciella miljön vid Landsjön, i en byggnad från 1863 som pietetsfullt håller på att restaureras interiört.

— Vi var ju först tveksamma till att herrgården skulle bli ett byggnadsminne, men nu är vi glada för det och det är viktigt att det går att fortsätta underhållet.

— Vi lägger mycket pengar själva och vi ser det som viktigt att det går att fortsätta att bevara byggnaden.

En till som var glad och stolt är Anne Håkansson Kalsås som genom sitt företag Anne Håkanssons måleri ombesörjer det målningsarbete som pågår.

Annons

Hon har följt restaureringen i flera decennier, från början tillsammans med sin far.

— Det är mitt skötebarn, det är så spännade också att skrapa bort färg och få fram det som är under, en ny värld öppnar sig.

I juryns motivering uppgavs att restaureringen nått en anmärkningsvärd verkshöjd.

Innan slutsegraren utsågs presenterades tre vinnare i kategorierna God arkitektur, god livsmiljö och god byggnadsvård (Lyckås herrgård). Dumme mosse segrade i kategorin god livsmiljö efter att en ny slinga och nya mötesplatser anlagts. Huskvarna stadshus vann i kategorin god arkitektur och här var inte minst stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Samuelsson själv ganska nöjd.

— Det är ett arbete som pågått länge och där vi haft många utmaningar. Men nu har Huskvarna ett nytt offentligt vardagsrum, sa han bland annat.

Särkskilt framhölls lösningen för entréhuset och samordning av kommunal förvaltning, bibliotek och butik i samma byggprojekt.

Juryn delade också ut ett hedersomnämnande som gick till Furesten Norra 3, vid Östra Storgatan 168. Det representerar ett bostadshus som framstår som ett bra exempel på byggnation som med tanke på utmaningarna kan bli förebild för fler hus i staden.

Stadsbyggnadspriset har delats ut årligen sedan 1994 för att uppmuntra fastighetsägare att bevara kulturmiljöer, utveckla människors livsmiljöer och stimulera till kreativa och nydanande arkitektur.

I år hade 20 förslag kommit in och juryn utsåg tio av dem till de tre kategorierna. Hela den listan framgår av faktarutan.