Den 19 mars inleds en ny seminarieserie på Jönköping International Business School (JIBS) om hållbart företagande och betydelsen av det långsiktiga ägandet.

— Man pratar mycket om hållbarhet idag, men man pratar inte om det långsiktiga ägandets betydelse för ett hållbart agerande och det vill vi lyfta fram, säger Annika Hall, från CeFEO, Centre for Family Business and Ownership på JIBS.

— Det man ser i forskningen är att företag som har en långsiktig syn på ägande, till exempel familjeföretag, ofta agerar hållbart. De har ofta mål som inte bara är kopplade till lönsamhet utan även andra mål och de ser sig själva som en del av samhället.

Vid det första tillfället kommer Jan Hedenborn på AD Company och Jenny Jakobsson på Adlignum att bland annat prata om hur hållbarhetsarbete kan vara en strategisk konkurrensfördel och hur man lägger upp en strategi för sitt arbete.

Detta följs sedan upp den 30 maj då Anders Jonsson och Caroline Jonsson från Vindeln utanför Umeå besöker högskolan. De företräder familjeföretaget Rototilt och ska prata under rubriken: ”Hållbart företagsbyggande över generationer”. Ytterligare två seminarier planeras till hösten, men det är inte bestämt vilka som ska hålla i dessa ännu.

Annons