LÄS MER: De har ett drömläge på arbetsmarknaden

Två gånger om året presenterar Arbetsförmedlingen sin broschyr Jobbmöjligheter som är deras analys av vilka yrken som har framtiden för sig och vilka yrken som inte har det i Jönköpings län.

Fakta: Yrken med goda framtidsutsikter

Läkare

Sjuksköterskor

Undersköterskor

Lärare

Förskollärare

Civilingenjörer

Mjukvaru- och system..

Fakta: Yrken med goda framtidsutsikter

Läkare

Sjuksköterskor

Undersköterskor

Lärare

Förskollärare

Civilingenjörer

Mjukvaru- och systemutvecklare

Lastbilsförare

Kockar

Träarbetare

Psykologer

Polis

Tolk

Ordningsvakter

Prognosen arbetas fram genom intervjuer med ett urval av arbetsgivare i länet (kommun, landsting, stat och privata) som har fått svara på vad de tror på under 2017.

Positivt överlag

I år ser prognosen god ut för många branscher och yrken. De flesta av länets arbetsgivare ser positivt på framtiden och räknar med att anställa under året. Flest nyanställningar kommer att bli aktuella i centralorterna.

Flest jobb kommer, enligt prognosen, att skapas inom branscherna vård- och omsorg, data/it, hotell- och restaurang, utbildning samt bygg- och anläggning.

Om skillnader

Vad skiljer sig från den förra prognosen hösten 2016?

— Ofta håller prognosen för olika yrken i sig under en längre tid, men sedan i höstas har vi sett att behovet av undersköterskor har förstärkts, säger Ida Karlsson som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Annons

Fakta: Yrken med sämre framtidsutsikter

Butikssäljare

Kassapersonal

Vaktmästare

Receptionister

Informatörer

Bibliotekarier

Arkivarier

Brandm..

Fakta: Yrken med sämre framtidsutsikter

Butikssäljare

Kassapersonal

Vaktmästare

Receptionister

Informatörer

Bibliotekarier

Arkivarier

Brandmän

— Det är ett sådant yrke där alla pensionsavgångar måste ersättas och vi har stora pensionsavgångar nu och ett ganska lågt intresse för att välja den inriktningen på gymnasiet.

Även behovet av tolkar, elevassistenter och psykologer har ökat på senare tid.

Måste ha

Till grundkriterierna, som ökar möjligheterna att få ett jobb, är ett slutbetyg från gymnasiet.

Fler och fler arbetsgivare kräver också en utbildning efter gymnasiet - samtidigt spelar erfarenhet en allt större roll, till exempel hantverksskicklighet, körkort, samarbetsförmåga, säljförmåga med mera.

Sticker ut

Det som skarpast skiljer ut just Jönköpings län på arbetsmarknaden är den höga andelen anställda inom tillverkning, drift och underhåll (21 procent) - högst andel i hela Sverige.

Andra stora områden i länet är restaurang, service, hotell, försäljning, socialt arbete samt hälso- och sjukvård.

I Jönköpings kommun är industrijobben färre än i andra delar av länet, men istället finns det fler jobb inom hotell, restaurang och handel.