Förändringens vind blåser i sopornas värld. Från och med årsskiftet tar June Avfall och Miljö AB över ansvaret för sophämtning och sortergårdar i Habo-, Mullsjö- och Jönköpings kommuner. Men vad innebär den här förändringen då egentligen för abonnenterna?

Fakta: June Avfall och Miljö AB

June Avfall och Miljö AB bildades i slutet av 2016. Bolaget kommer från och med årsskiftet 2017..

Fakta: June Avfall och Miljö AB

June Avfall och Miljö AB bildades i slutet av 2016. Bolaget kommer från och med årsskiftet 2017/18 bedriva avfallsverksamhet åt Jönköping-, Habo- och Mullsjö kommuner.

Till en början kommer det inte märkas så stor skillnad alls, mer än att fakturorna från årsskiftet kommer ha June Avfall och Miljö som avsändare. Det är också till deras kundtjänst man som kund ska vända sig framöver.

— Vi får dessutom möjlighet att använda alla sortergårdar som finns i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommuner från den 1 januari, säger Gunnar Pettersson (S), kommunalråd i Habo.

Ny sorts sortering

I och med förändringen kommer också fastighetsnära insamling, FNI, att införas. I Mullsjö är detta planerat till någon gång under våren och i Habo startar det först i oktober 2018. Då hämtas de gamla kärlen in och nya placeras ut.

— Vi ser det som en oerhörd kvalitetshöjning för invånarna att slippa lasta in allt i bilen och åka iväg till en återvinningsstation. Nu har vi möjlighet att sortera hemma vid soptunnan istället, säger Gunnar Pettersson.

Annons

I och med att man förenklar hushållens möjlighet att sortera ut materialet redan där avfallet uppstår, ökar andelen material som återanvänds och förhoppningen är också att antalet privatbilar som åker till återvinningsstationer och sortergårdar ska minska. En miljövinst ur flera aspekter alltså.

Fakta: Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling, FNI, av förpackningar är ett källsorteringssystem där villaägaren ..

Fakta: Fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling, FNI, av förpackningar är ett källsorteringssystem där villaägaren sorterar sitt avfall direkt i kärlen istället för att åka till återvinningsstationen med det.

För att kunna sortera har villaägaren två kärl med fyra fack i varje. Där sorteras matavfall, restavfall, färgat glas och tidningar samt pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metall.

Kan dela kärl

Erbjudandet om fastighetsnära insamling gäller i första skedet villor och tvåfamiljshus och det kommer innebära en del prisförändringar. Dessa skiljer sig åt beroende på kärlstorlek men för den största andelen av abonnenterna handlar det om en höjning av priset om ungefär 25 procent.

— Bor man grannar och på samma gata så har man också möjlighet att gå samman och dela på kärlen om man inte har så mycket sopor, säger Svante Modén, teknisk chef på Habo kommun.

För de villaägare som inte vill hoppa på erbjudandet om FNI så kommer det bli förändringar även i den nuvarande taxan.

— Den kommer bli miljöstyrd och det blir betydligt dyrare än idag, säger Svante Modén.

Två kärl istället för ett

Något som kan vara värt att börja planera för redan nu, om man är villaägare och vill börja med FNI, är var de nya kärlen ska placeras. De är två till antalet och ska kärlen stå bredvid varandra rekommenderas ett utrymme som är 170-180 cm brett, 90-100 cm djupt och 115 cm högt.

Ett tips, som Svante Modén nämner, kan vara att försöka hitta en lösning längs med gatan där kärlen kan stå placerade med hjulen utåt. Detta för att underlätta soptömningen och för att man ska slippa behöva flytta kärlen de dagar de ska tömmas.

Kostnaden för de nya kärlen ingår i taxan men varje fastighetsägare står själv för eventuella kostnader om kärlplatsen behöver byggas om.