Läs mer: Utredningen av Korsås avbryts

Vem som formellt har fattat beslut om att avbryta den externa utredningen av Carl-Johan Korsås är oklart. När Jönköpings-Posten bad att få en kopia på beslutet att avbryta utredningen så svarade kommunens stadsjurist Johan Isaksson: "Det finns inget skriftligt beslut att avbryta utredningen utan detta har skett muntligen. Därmed finns inte heller där någon handling att lämna ut."

Jan Turvall är statsvetare vid Göteborgs universitet och anses vara en av Sveriges främsta experter på förvaltningsrätt.

Han skriver i ett mejl till JP att det måste finnas ett beslut om att uppdraget ska avslutas i förtid och att beslutet är en offentlig allmän handling.

Läs mer: Utredningen som försvann

Jönköpings kommun hävdar också att det inte finns några allmänna handlingar i Korsåsutredningen.

Stadsjurist Johan Isaksson skriver:

"Hos 2 Secure finns inget färdigt material, och de har i sammanhanget agerat så självständigt från kommunen, vilket de givetvis ska göra när de utreder den här typen av frågor åt kommunen, att deras arbetsmaterial inte är allmän handling och har inte kommit in till kommunen. Vi har alltså inte något material att lämna ut och har heller inte tillgång till 2 Secures arbetsmaterial."

Annons

Nils Funcke som är expert i yttrandefrihetsfrågor håller inte med om resonemanget.

— Det spelar ingen roll om utredningen är avslutat eller halvfärdig. I och med att den är avbruten är den i realiteten att betrakta som avslutad.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) har tidigare berättat att hon fått en muntlig genomgång av utredaren.

— Jag har träffat utredaren som fick det här uppdraget och det har jag gjort vid flera tillfällen. Man kan säga så här; naturligtvis finns det olika bilder och synpunkter. Det finns en kritik kring ett bristande ledarskap internt och framför allt inom stadskontoret mot Carl-Johan, sa Ann-Marie Nilsson tidigare.

Nils Funcke säger att i och med att kommunstyrelsens ordförande har fått ta del av innehållet i utredningen är den att betrakta som allmän handling. Det spelar ingen roll om hon har fått en skriftlig rapport eller, som i det här fallet, en muntlig genomgång.

— Det kan finnas skäl att avbryta en utredning, men skulle det innebära att den därmed inte blir offentlig skulle det ju alltid gå att göra så. Man låter en utredning gå till en punkt när man vet nog och sedan avbryter man den, säger han.

Om kommunen fattar ett beslut baserat på resultatet på en icke offentliggjord utredning är det omöjligt för allmänheten att se om beslutet fattats på goda grunder.

Skulle myndigheter kunna sätta detta i system för att undvika offentlighet?

— Nej, det är inte möjligt. Det skulle vara oanständigt, säger Nils Funcke.

Läs mer: De Basso (S): Vi ska inte bara slänga utredningen

Läs mer: Korsås får nära en halv miljon extra

Läs mer: Ann-Marie Nilsson (C): "Det finns inget att dölja"