JÖNKÖPINGS KOMMUN växer sedan ett antal år så det knakar.

Nya företag etableras och industrier från övriga Sverige flyttar till Jönköping och högskolan växer. Med en beräknad befolkningsökning på över 1 200 personer/år instämmer vi i den kvarvarande Alliansens målsättning att det ska byggas 1 000 bostäder per år de kommande åren.

Förutom bostäder ska det byggas förskolor, skolor och äldreboenden, vilket är mycket positivt men det skapar också problem.

I Alliansens budgetförslag saknas det helt pengar till att det ska anställas fler personer för att kunna uppnå satta mål med all ny byggnation.

SJÄLVKLART SKAPAR uppsatta mål en betydligt ökad arbetsbörda på flera förvaltningar inom kommunen. Störst belastning blir det på Stadsbyggnads- tekniska- och miljö och hälsoskyddsnämnden.

Problem är till för att lösas och vi, Demokraterna, inser att dessa förvaltningar inte kan få en 25 procent - 30 procent ökad arbetsbelastning med befintligt antal medarbetare. Detta blir annars ett klassiskt exempel av ett moment 22.

Ska vi tolka lagt budgetförslag som att Alliansens företrädare anser att våra tjänstemän endast arbetar 75 procent av sin kapacitet?

En sådan syn på Jönköpings kommuns medarbetare är höjden av oförskämdhet.

Annons

EFTER EN genomgång av förvaltningarnas budgetar och samtal med ansvariga på förvaltningarna är det klargjort att det måste tillföras mer pengar för att kunna fullfölja uppdraget med det ökade byggnationsmålet.

Därför kommer vi i fullmäktigemötet som beslutar om nästa års budget att kräva öronmärkta pengar till att anställa fler specialister för att vi som kommun ska kunna uppfylla målet med en ökad byggnationstakt:

Tekniska förvaltningen: 4 nya medarbetare.

Stadsbyggnadsförvaltningen: 4 nya medarbetare.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen: 1 ny medarbetare.

Även politiken måste ”drabbas” av besparingar – halvera partibidragen.

Samtliga verksamheter i kommunen har fått besparingsmål med mellan 1 - 5 procent samtidigt som kommunen förväntas "växla upp" inom alla områden. Vi ser det som självklart att även politiken ska vara med och bidra till besparingarna.

Därför kommer vi att säga nej till att såväl partistöd som arvoden för sammanträden ska höjas. Istället vill vi att partistödet ska halveras.

TA BORT 50 procent av nuvarande belopp till de olika partierna och så har politiken varit med och sparat 3,5 miljoner kronor av skattepengarna.

Dessa 3,5 mnkr bidrar till viss del till finansiering av fler tjänster för byggnationer.

Vi ska komma ihåg att merparten av alla partibidrag läggs på hög för att kunna användas i ett valår. Varför ska skattepengar användas till enskilda partiers valkampanjer?

Dessutom vill vi att arvoden som betalas ut för alla sammanträden inte höjs nästa år utan ska frysas på årets nivå. Alla ska på olika sätt vara med och spara om det ska sparas.

Att vi föreslår sänkningar av partistöden kommer inte att tas emot av de andra partierna med någon glädje men ska det finnas en trovärdighet hos de förtroendevalda bör alla inse vikten av att visa vägen för alla kommunens medarbetare och alla skattebetalare att alla ska bidra då det ska sparas i sin helhet.

Demokraterna Jönköping

Ola Helt

Bo Grennhag

Carin Berggren

Anders Jörgensson

Anne Marie Grennhag