Olocon är ett nystartat företag som utgår ifrån Habo som riktar in sig på att hjälpa små till medelstora företag att klara av och dra fördelar av denna omställningen. Lars Olofsson är grundaren och hjärnan bakom konsultföretaget.

– Vi har många små till medelstora företag i regionen som behöver hjälp med den ytterst nödvändiga digitala transformationen, säger Lars Olofsson.

Han menar att de här företagen ofta har utmaningar att frigöra resurser och tid till att titta på den utveckling som krävs för att klara av den ökade konkurrensen och de nya utmaningarna som den fjärde industriella revolutionen, eller industri 4.0 som den också kallas, innebär.

– Vi har många industriföretag som är extremt viktiga för Sveriges ekonomi. Många av dessa levererar en produkt och är jätteduktiga på produktutveckling. Men vad händer när det kommer kopior som är mycket billigare på marknaden? Det är här som innovationen och omställningen är så viktig, säger Lars Olofsson.

Lars Olofsson menar att vi i Sverige ofta är väldigt duktiga på just produktutveckling men i framtiden tror han att det kommer krävas mer.

– Produktutveckling innebär att man tittar på hur vi får en produkt att bli bättre medan innovation innebär att vi istället utgår ifrån vad är det kunden behöver och vad som är den bästa lösningen för kunden, säger Lars Olsson.

Annons

Att klara av att ställa om kräver investeringar något Lars Olofsson menar är viktigt att man gör nu när det är högkonjunktur.

– Det blir lätt att när det går bra för företag så kör man på i gamla hjulspår men att sedan ställa om och eventuellt hinna ifatt när andra företag redan klarat av omställningen kan bliextremt dyrt, säger Lars Olofsson.

Men hur vet man vad som kommer krävas av sitt företag i framtiden?

– Det är det som är frågan och där jag kommer in i bilden. Som digital coach kan jag komma in och ställa frågorna där svaren ger en fingervisning om vad företaget behöver utveckla, säger Lars Olofsson.

Men vad innebär det egentligen rent konkret att ställa om till industri 4.0?

– Vi kan titta på ett företag som lyckats bra med detta. Det tillverkar svetsar, väldigt bra svetsar men de insåg att snart kommer det komma kopior till lägre pris. Då ställde de sig frågan vad är det de egentligen har att erbjuda sina kunder. Med hjälp av innovation kom de fram till att de har mycket kunskap om hur svetsning går till något som skiljer sig mycket åt beroende på material, väder och vind och vad produkten ska tåla. Så istället för att enbart göra bättre och bättre svetsar använde de sig av sitt unika kunnande för att ta fram en svetsar som själva kan ställa in de olika inställningarna beroende på omständigheterna. Med hjälp av digitalisering och utgångspunkt i kundens behov, vilket är att sammanfoga material snarare än att köpa en svets, har företaget kunnat stärka sin affär och konkurrenskraft, förklarar Lars Olofsson.