Wetterhälsan har ett underavtal avtal med Min Doktor sedan förra sommaren om digitala vårdbesök. Besöken har vuxit snabbt från noll till 5 000 besök i månaden, enligt Mats Siljehult.

Fakta: Prislistan

Prislistan avser vårdgivares fakturering internt och påverkar inte enskilda patienter vårdavgif..

Fakta: Prislistan

Prislistan avser vårdgivares fakturering internt och påverkar inte enskilda patienter vårdavgift.

Avgiften som rekommenderas för alla landsting/regioner är

650 konor för ett digitalt läkarbesök inom primärvården, 600 kronor för besök hos psykolog/kurator och 300 kronor per besök för övriga.

Samma belopp ska andra landsting betala när deras invånare anlitar vård inom Jönköpings län. De tidigare högre beloppen i Jönköpings län har ifrågasatts och kritiserats.

Prislistan gäller från 1 juli

Ersättningen från Region Jönköpings län har ändrats eftersom det saknats en nationell helhet. Först var det 2.100, sedan 1.200 och från juli i år blir ersättningen för varje digitalt vårdbesök av en patient 650 kronor. Mats Siljehult ser dubbelt på beskedet om ny ersättningsnivå.

Bra med erkännande

— På ett sätt är det bra med en taxa, för det betyder att SKL har erkänt att det här sättet att få vård på existerar, man har bejakat att digitala läkarbesök är en vårdform som finns och som man betalar för.

— Å andra sidan betalar man mindre än vad vi trodde det skulle bli. Men det får vi hantera i samarbete med Min doktor som vi har avtal med.

Rimlig nivå

Annons

Regionrådet Mia Frisk (KD) har varit med och arbetat fram prislistan och hon säger att kostnaderna rusade iväg eftersom de digitala vårdbesöken ökade så snabbt. Olika landsting har också haft olika betalmodeller.

— Nu ska det bli lika och vi får utvärdera om nivån är rimlig. Vi vill ju heller inte slå undan effekterna av digitala vårdbesök, säger Mia Frisk.

Ökar digitalisering

Regionen strävar efter att effektivisera vård genom bland annat ökad digitalisering. Digitala vårdbesök inom primärvården avlastar sjukvården och kostar mindre än fysiska besök hos doktor.

Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet, har beräknat skillnaden i samhällskostnader mellan digital och traditionell vård.

Kan spara mycket

För Jönköpings län kommer han fram till att regionens kostnader kan minska med nästan 92 miljoner per år om tre av tio vårdbesök hanteras digitalt. Effektivitet och tidsåtgång är en del, men också patientens restid, väntetid och produktionsbortfall.

Rapporten är beställd av Min Doktor, men Björn Ekman intygar att han har arbetet helt oberoende.