Djurens parti kämpar för att alla individer ska ha rätt till sitt eget liv. Vetenskapliga bevis visar att djur kan känna både smärta och välbehag varför man ska se på djurens tillvaro med detta i åtanke. Den behandling och det liv djuren lever på svenska gårdar är kanske bättre än vad det är på gårdar utomlands, men att försöka rättfärdiga svensk mjölkproduktion med att peka på att svenska kor åtminstone har det bättre än vad kor har det utomlands hjälper inte de 340 000 mjölkkor som finns i Sverige.

Relaterat: Sluta smutskasta svensk mjölkproduktion

Nyligen släppte Djurrättsalliansen bilder och film från en större svensk mjölkproducent som tydligt visar hur det går till på en svensk gård inom mjölkindustrin. Det är svårt att se hur man kan anse deras tillvaro naturlig och behaglig. Att inte tillåta djuret utföra naturligt beteende och röra sig fritt är djurplågeri.

Relaterat: Debatt: Djurens parti vill avskaffa djurindustrin

Visserligen får korna gå ute en viss del av sin tid under sommarmånaderna, men vid mjölkning måste de återigen gå in. Dessutom är sommaren kort och ger kon 2-4 månaders utevistelse följt av 8-10 månader instängda i sina bås.

Lika onaturligt som det är att stå instängd och uppbunden större delen av året är det för en mamma att separeras från sitt barn. Att ta hand om sin avkomma är en instinkt hos de flesta djur och en separation från sitt barn orsakar stor stress för både kon och kalven. Beteendet hos kon vars kalv blir bortburen visar tydliga tecken på engagemang och oro hos dem båda, man behöver inte titta kon djupt i ögonen för att tolka hennes beteende som stressat och oroat.

Annons

Djuren inom industrin degraderas lätt till icke-kännande varelser, objekt med visst ekonomiskt värde. Om man verkligen är en djurvän borde man inte förespråka en djurindustri där man föder upp djur som ska stå instängda större delen av sin tid i onaturlig miljö.

En vän utnyttjar inte sina vänner och tar livet av dem. Att hänvisa till att man har vänner utomlands som har det värre gör inte någon till en bättre vän. För att minska djurens lidande och djurindustrins stora miljöpåverkan vill Djurens parti successivt avveckla denna. Istället för att köpa svenskt kött kan man med fördel köpa svenska baljväxter och svenskproducerade veganska alternativ.

Johannes Vigmo, styrelseledamot Djurens parti, Peter Kalmström, medlem Djurens parti

Mat