Ellinor Grimmark från Tenhult stämde Region Jönköpings län (för detta landstinget) på 80 000 kronor i skadestånd och i första 180 000 kronor i diskrimineringsersättning efter att ha nekats tjänst som barnmorska på samtliga tre sjukhus i regionen.

Fakta: Detta har hänt

Ellinor Grimmark jobbade som fast anställd sjuksköterska på Höglandssjukhuset för drygt t..

Fakta: Detta har hänt

Ellinor Grimmark jobbade som fast anställd sjuksköterska på Höglandssjukhuset för drygt två år sedan då vidareutbildade sig till barnmorska. Hon gjorde sin praktik på sjukhuset men nekades ett utlovat vikariat som barnmorska sedan hon berättat att hon inte ville vara med och utföra aborter på grund av hennes sin religion. Ellinor Grimmark ansökte även om tjänst på Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus där det också blivit nej. Händelsen anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen som kom fram till att fallet inte handlade om diskriminering. Därefter stämde Ellinor Grimmark Region Jönköpings län på 260 000 kronor i skadestånd och diskrimineringsersättning. Rättegången hölls för en och en halv månad sedan och nu har alltså Jönköpings tingsrätt avslagit yrkandet i en dom.

Konflikten grundar sig i att Ellinor Grimmark vägrar att utföra aborter på grund av sin religiösa tro medan arbetsgivaren menar att detta ingår i en barnmorskas arbetsuppdrag.

I en dom i Jönköpings tingsrätt på torsdagen går alltså rätten på regionens linje.

— Jag tycker att vi har varit konsekventa hela tiden i vår inställning att man inte kan villkora från början vad man vill göra och inte göra. Vår hållning har stärkts hos DO och nu i tingsrätten, säger Anders Liif, personaldirektör i Region Jönköpings län.

"Lita på sjukvården"

Han menar att domen också bibehåller patientsäkerheten.

— Det här är ett yrke som också förknippas med aborter och de patienter som möter hälso- och sjukvården måste alltid kunna lita på att de får den vård som de är i behov av, säger Anders Liif.

Fallet har tidigare varit uppe hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) som beslutade att inte gå vidare. DO menade att det inte handlade om diskriminering att neka barnmorskan anställning på sjukhusen.

Annons

Andra parten i målet är inte nöjd med domen. Istället för att få ersättning döms nu Ellinor Grimmark att ersätta Region Jönköpings län för dess rättegångskostnader på 925 000 kronor.

— Det här är en anmärkningsvärd dom där tingsrätten inte alls har prövat frågan om samvetsfrihet, säger Ruth Nordström, Ellinor Grimmarks juridiska ombud.

"Mänsklig rättighet"

Ruth Nordström menar att tingsrätten helt förbisett Europakonventionen.

— I Norge, Danmark, ja i stort sett hela Europa garanteras samvetsfrihet enligt Europakonvention. Men i Sverige respekteras inte samvetsfrihet som en mänsklig rättighet, säger hon.

Det mesta talar för att Ellinor Grimmark kommer att överklaga domen till Göta hovrätt. Blir det avslag i alla instanser i Sverige tas målet sannolikt till Europadomstolen.

— Vi anser oss ha mycket goda chanser att vinna där, säger Ruth Nordström.

Jobbar i Norge

Ellinor Grimmark är numera tillsvidareanställd som barnmorska på ett sjukhus i Norge.

— Det är akut brist på barnmorskor Region Jönköpings län, särskilt i förlossningsvården. Trots detta beläggs en legitimerad, kompetent barnmorska med yrkesförbud i Sverige och tvingas pendla till Norge. Detta strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, säger Ruth Nordström.

I början av året var frågan om införande om samvetsfrihet för anställda uppe för beslut i regionfullmäktige efter förslag från tre Kristdemokratiska ledamöter. Motionen avslogs av regionfullmäktige. Endast Sverigedemokraterna går som parti fram med att de vill införa samvetsfrihet.