Frågan har varit uppe tidigare, men aktualiserades i våras av en motion från Stefan Ottosson (KD). Frågan är om äldrevård och barnomsorg ska skötas i kommunal regi eller om det ska tillåtas alternativa driftsformer.

Men den allmänpolitiska debatten inleddes med att företrädare för de olika partierna berättade vad de uppnått under mandatperioden, vad det andra blocket misslyckats med eller vad man tycker är viktigt att uppnå framöver.

Ulf Abrahamsson tyckte i inledningen av debatten att de flesta verkade vara överens om det mesta.
Foto: Gunnar Hoglund

Därefter beklagade sig Ulf Abrahamsson (C) över att det inte finns någonting att vara förbaskad över, alla tycks vara överens om det mesta.

- Vi är inte överens om att tillåta vinster i välfärden, det som kallas för alternativa driftformer, det luktar privatisering om Stefan Ottossons motion, fastslår nästa ledamot på talarlistan, Roger Ödebrink.

”Övertagande ok”

- Vi vill inte se någon utförsäljning, men övertagande, som Tofthagaskolan kan vara ok. Med alternativa driftsformer kan man ju mena såväl kooperativ som intraprenad - där de anställda driver en del av verksamheten, påpekar Ewa Magnusson (L).

Jenny Larsen (KD) konstaterade att flera förskolor redan i dag drivs av andra än kommunen och att det fungerar bra. Hon påpekar att det i skollagen står att man ska arbeta för alternativa driftsformer. Om folk exempelvis vill ha privata dagmammor i kommunal regi ska kommunen kunna införa den formen.

Jenny Larsen (KD) påpekar att det i skollagen står att man ska arbeta för alternativa driftsformer.
Foto: Gunnar Hoglund

- Vi kan tänka oss intraprenader eller föräldrakooperativ, men vi sätter oss emot en privatisering av rent ideologiska skäl, menar Stig-Göran Hultsbo (MP).

Annons

”De privata i topp”

Ulf Abrahamsson påpekar att det finns stora bolag som är beredda att driva ett äldreboende och som är duktiga på det:

- Men här i Vaggeryds kommun anser vi ju att vi själva är bäst på att både driva och underhålla.

- Av de alternativa driftsformer som finns ligger de privata verksamheterna i topp och de sköter verksamheten till en billigare penning. De gör inte heller några skamliga vinster - det är ok med tre procents vinst, säger Pelle Philip (C).

PO Toftgård (C) har erfarenhet av en alternativ driftsform. Tofthagaskolan drivs som en ekonomisk förening, utan enskilda vinstintressen.
Foto: Gunnar Hoglund

En annan fråga

Den andra frågan som vållade debatt var den interpellation som väckts av Kenth Williamsson (S). Han menar att Gert Jonsson, och 5-klövern, har misslyckats med att ge alla kommunanställda chansen att jobba heltid.

- Vi kom med förslaget redan 2015, men nu har hela mandatperioden gått. Många kommuner är redan klara, medan vi knappt har börjat, säger Williamsson.

Gert försvarade sig med att andra kommuners erfarenhet säger att man inte ska gå för fort fram och att det har tagit tid att få tag på den projektledare, som började under måndagen.

En bild från S-sidan i fullmäktige, med Kenth Williamsson (S) i talarstolen.
Foto: Gunnar Hoglund