LÄS MER: ”Jag vågade inte lämna rummet”

Den 5 augusti anmälde polisen Skämningsfors till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att de under sommaren fått rycka ut 15 gånger till boendet på grund av olaga hot, misshandel och narkotikabrott.

När IVO inledde sin granskning med en oanmäld inspektion den 11 augusti upptäckte de en rad allvarliga brister.

Skämningsfors är ett boende för vuxna män och kvinnor med psykiska funktionshinder, de har även klienter inom öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.

Omfattande missbruk

Flera på boendet har, enligt IVO, en omfattande missbruksproblematik, trots att Skämningsfors inte har tillstånd att behandla klienter med ett aktivt missbruk.

De skriver: "IVO bedömer att de placeringar som har ett pågående missbruk, som frekvent återfaller i missbruk och/eller som återkommande smugglar in droger och är påverkade, måste avslutas."

Verksamhetschefen på Skämningsfors menar att personer i aktivt missbruk inte tas emot, men i polisens anmälan framgår flera incidenter som var kopplade till droger.

Annons

När IVO intervjuade personalen så uppgav de att: "Det förekommer flera dagar i veckan att någon är drogpåverkad"

IVO bedömer också att: "narkotikaklassade läkemedel försvunnit i sådan omfattning att särskilda åtgärder behöver vidtas".

Hot och våld

IVO skriver att alla boende samt personal har rätt att känna sig trygga. Trots detta har de flera gånger utsatts för hot och våld.

Någon Lex Sarah-anmälan har inte upprättats. Ledningen som visste om de upprepade våldsamheterna inledde inte heller någon egen undersökning.

Bristande bemanning

Skämningsfors har 16 permanenta platser och åtta korttidsplatser. Nattbemanningen består av en person. Om en situation uppstår där det behövs mer personal tar det runt en timme för dem att komma dit.

IVO anser att de boendes säkerhet därför blir eftersatt och kräver att bemanningen förbättras.

Skämningsfors är ett gammalt slott och IVO skriver att det inte uppfyller Boverkets krav på en permanentbostad.

Detta tillsammans med en rad generella regler för de boende, var de får vistas, när de ska äta och "hur många sockerbitar de får ta i kaffet", gör att IVO ser Skämningsfors mer som en institution än ett modernt boende för personer med psykiska funktionshinder.

JP har sökt Skämningsfors och erbjudit dem att kommentera kritiken, men de uppger att de inte har tid att besvara några frågor.

IVO