Efter att ha stoppats bakom ratten i en lastbil visade mannen upp någon annans körkort och påstod att han var den personen. Det är ett brott som heter ”Missbruk av urkund”. När rättsväsendet senare insåg vem de hade att göra med, noterades att mannen tidigare lagförts för olovlig körning. Det gör att brottet den här gången anses som grovt.

Den 17 oktober påträffades även cirka två gram cannabisharts och amfetamin i mannens innehav. Prover visade att det fanns såväl amfetamin som cannabis eller hasch i mannens blod. Enligt åtalet kan intaget ha skett några dagar före provtillfället.

Samtliga brottsliga handlingar anses ha begåtts med uppsåt. Stockholmaren erkänner samtliga åtalspunkter utom narkotikainnehavet.