Hela området kunde, som så mycket annat i Jönköping på 1960- och 70-talen, blivit grävskopors rov, men i början av 1980-talet räddades oväntat delar av den äldre bebyggelsen. Kommunen annonserade ut husen på anbud och den som kunde garantera en upprustning i ursprunglig stil skulle kostnadsfritt få överta dem.

Husen rustades upp

Den personen var läkaren och byggnadsvårdaren Per Rickardsson. Tillsammans med några händiga vänner och kolleger inledde han 1983 arbetet med att rusta upp husen nedanför Storkvarn – och området blev en oas igen.

Annons

Dunkehallaåns vattenkraft har ända sedan medeltiden utnyttjats för kvarndrift. Det äldsta skriftliga belägget för kvarnverksamhet är från 1391.

Under 1600-talet anlade kronan ett borrbruk för Jönköpings gevärsfaktori vid ån. Genom åren har skiftande verksamheter avlöst varandra – som fabriker för benmjöl, tallbarrsolja och mycket annat.

Så småningom ersattes vattenhjulen med effektivare turbiner.

Jordbruksområde

Fram till 1800-talet var landskapet i dalgången präglat av jordbruk och betydligt öppnare än i dag. Där villakvarter nu breder ut sig var i äldre tider åkrar och hagar.

De flesta byggnaderna från äldre tiders verksamheter i området är sedan länge rivna. De som i dag är bevarade är huvudsakligen ombyggda till bostäder.

De som har fått möjligheten att bo där gläds åt skönheten naturen samtidigt närheten till stadens puls – och åt stillheten mitt i forsens brus.