Det är Vätterhem som står bakom satsningen. De ska ha fått markanvisning tidigare, men då tiden gått ut på grund av försening ska det hela nu förnyas.

– Husen var ritade men var inte helt anpassade till detaljplanen. Därför fick husen ritas om och det hela försenades. Markanvisningen var tilldelad en annan byggherre tidigare, men då de inte kommit igång med bygget fick Vätterhem markanvisningen i stället, berättar Hanns Boris (KD), vice ordförande i tekniska nämnden.

Får fler bostäder

Han ser det som positivt då Vätterhem redan har lägenheter i området och därmed kan få fler bostäder på samma ställe.

Inom kort kommer det att börja byggas bostäder på Fagerslätt.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

– Vätterhem tar också ett socialt ansvar och avsätter tio procent av lägenheterna till att kunna bli boende som socialtjänsten hänvisar till, berättar Hanns Boris.

40 parkeringsplatser

Varje trapphus kommer att få takterrass för att öka gemensamhetsytorna då då innergården är av begränsad storlek. Vätterhem gör nu försök med införande av cykel- och bilpooler och tanken är att använda dessa erfarenheter i detta projekt.

Det är tänkt att bli 40 parkeringsplatser för bilar och 76 för cyklar i området. Om allt går enligt planerna tros inflyttning kunna ske hösten 2019.

Här planeras de nya lägenheterna.
Foto: Jönköpings kommun