Smileyn som sitter på Rådhustaket är kopplad till en kamera som sitter på en hemlig plats i Jönköping. Kameran filmar ansiktsuttrycken på de som går förbi, och skickar sedan deras uttryck till en dator, som styr Smileyns ansiktsuttryck. Om majoriteten av Jönköpingsborna som går förbi är glada, visar Smileyn ett glatt uttryck.

Men trots att kameran inte lagrar någon data, måste man söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att sätta upp en – något kommunen verkar ha missat.

– Om man sätter upp en kamera som riktas mot en plats där allmänheten har tillträde, då måste man söka tillstånd, säger Peter Blomsterberg, förvaltningsläggare på Länsstyrelsen.

Nu måste kommunen först förklara för Länsstyrelsen hur kameran fungerar.

– Jag har varit i kontakt med kommunen idag, de ska skicka in en redogörelse hur kameran fungerar. Det spelar egentligen ingen roll om den sparar någon data, utan det handlar om vad kameran kan se, säger Peter Blomsterberg.

Hur blir det nu, i väntan på tillståndsansökan?

Annons

– Enligt kommunen har man stängt av kameran. De måste först förklara hur kameran fungerar innan de kan sätta igång den igen, säger Peter Blomsterberg.

– För ögonblicket pågår diskussioner för hur vi ska gå vidare. Jag vet först om ett par dagar om man sätter igång kameran igen, säger Peter Blomsterberg.

Senare under tisdagen skickar Jönköpings kommun ett pressmeddelande där Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, och 
Peter Jutterström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, skriver att kommunen har gjort fel angående sitt hanterande av konstverket.

– Efter de senaste dagarnas uppmärksamhet har det konstaterats att det gjorts en felbedömning, vilket kontakten med Länsstyrelsen också bekräftar. Vi har därför valt att stänga av utrustningen som läser av förbipasserandes ansiktsuttryck, säger Karin Semberg i pressmeddelandet

- Det är naturligtvis både allvarligt och genant att vi saknat tillstånd. Vi är annars väldigt stolta över konstverket, som bidrar till att sätta Jönköping på konstkartan ihop med städer som Berlin och Wien. Vi har fått många reaktioner, som ju visar att konstverket berör och det var ju också syftet, säger Peter Jutterström.

Konstverket kommer fortsätta att lysa och ändra ansiktsuttryck, skriver kommunen i pressmeddelandet, men i fortsättningen kommer ansiktsuttrycken att baseras på en slumpvis vald ordning.

Bakom konstverket står de tyska konstnärerna Julius von Bismarck, Benjamin Maus och Richard Wilhelmer.