I höstas stod det klart att projekt Outdoor Hökensås fick drygt 700 000 kronor i bidrag av Leader Östra Skaraborg för att öka turismomsättningen inom det geografiska området Hökensås. Projektet ska leda till en ökad tillströmning av besökare samt att få besökare att stanna längre och komma tillbaka. Projektet ska också medföra att företag och föreningar ges möjlighet till kompetensutveckling och samverkan.

Projektet ägs av Hjo kommun men där Habo, Mullsjö och Tidaholm också i högsta grad är delaktiga eftersom Hökensås sträcker sig in i samtliga kommuner.

— Vi är givetvis jätteglada för beskedet. Det har varit en lång process. Nu får vi en kartläggning av stora delar av den västra sidan av Vättern, säger projektansvariga Lotta Persson.

Projektpengarna ska täcka kostnader för en halvtidsanställd projektledare under det 1,5 år som projektet löper.

Elitpaddlare fick jobbet

Nyheten om vem som fått uppdraget avslöjades vid en presskonferens på Nordic Camping & Stugby på onsdagskvällen.

Det blir förra elitkanotisten Sofia Paldanius. OS i Rio visade sig bli hennes sista stora mästerskap. Hon har en imponerande tävlingskarriär med totalt 54 internationella medaljer bakom sig i K1, K2 och K4.

— Jag har varit med i fem olympiska spel. Mitt bästa individuella resultat var fjärdeplatsen i OS i London 2008.

Förberedelserna inför Rio blev förstörda av ett rejält diskbråck. Tillsammans med Karin Johansson kom duon nia i K2.

Annons

— Jag skulle egentligen kunna fortsätta men kände att det var dags för en civil karriär, säger 38-åringen.

Rätt erfarenhet

När hon såg att de sökte projektledare till Outdoor Hökensås kändes det som om man riktade sig direkt till henne.

— Jag ville ha ett halvtidsjobb allra helst utomhus som jag kan kombinera med mitt uppdrag som kapten för juniorlandslaget i kanot.

Hon har en kandidatexamen och har även erfarenhet som koordinator och har varit skribent för friluftstidskrifter. Hökensås är hon bekant med sedan tidigare.

— Jag har paddlat mycket på Stråken, Tidan och i Mullsjön. Området har en stor potential. Det finns många saker man kan utveckla genom samverkan med föreningar, företag och andra organisationer inom naturturism.

Fyra områden

I startfasen ska projektledaren läsa in sig på området och göra en tidsplan på vad man bör hinna med på 1,5 år. Därefter handlar det om inventera, kartlägga, samverka och nätverka, Slutprodukten ska bli en samlad fysisk karta över naturturismen på Hökensås.

— Genom att bilda nätverk bland intressenterna ges också möjlighet till kompetensutveckling. En karta gör det också enklare för oss att sälja in de olika upplevelserna, säger Lotta Persson.

En arbetsgrupp är tillsatt med medverkade från samtliga fyra kommuner och ska träffas sex gånger under projektets gång. Avsikten är att hitta potentiella målgrupper. Till hjälp finns bland annat Visit Sveden och Västsvenska Turistrådet. Man kommer även att ha kontakt med en tysk/holländsk reseagentur för att se vad de har för krav för att locka resenärer till området.

Glada chefer

Mungiporna var verkligen uppåt på kommuncheferna, Jan Sundman (Habo), Lisbeth Göthberg (Hjo), Lennie Johansson (Mullsjö och Eva Thelin (Tidaholm).

— Projektet ger oss inte bara en karta över naturturismen i området. Vi har till exempel träffats över kommungränserna och diskuterat samordning av infrastrukturen som berör de fyra kommunerna.