SATSNINGARNA på förlossningsvård och kvinnors hälsa har pågått sedan 2015 och kommer att fortsätta till och med 2022.

Tydligt är att bemanning har varit ett uttalat mål från regeringen redan från start, men om man ser på hur satsningen har gjorts, det vill säga hur pengarna används, så är det inte dit satsningen har riktats.

Sveriges kvinnolobby har gjort en granskning angående hur medel via Sveriges kommuner och landsting, SKL, används som visar på detta.

NÄR REGERINGEN nu tillför mer medel finns det förutsättningar att vända denna utveckling.

Regionen har haft stor frihet över att själva styra över pengarna. Det innebär ett ansvar för att öronmärka dessa så att de styrs till dit behovet finns. Det vill säga förstärkt personaltäthet och förbättrad arbetsmiljö kring vård som berör kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa.

I onsdagens artikel i Jönköpings-Posten har olika politiker yttrat sig kring satsningen.

Det är glädjande att dessa politiker talar om höjd grundbemanning, kompetensförstärkning och en utveckling av hela vårdkedjan.

Annons

Vad vi önskar är höjd grundbemanning med barnmorskor inom alla delar, mödravård, förlossning och eftervård och under amningsperioden så vi kan fortsätta att garantera en god och säker vård.

FÖR ATT UPPRÄTTA en höjd grundbemanning behöver man rekrytera nya barnmorskor, ge dem en trygg start i yrkeslivet samt skapa en arbetsmiljö så att de och våra erfarna kollegor stannar i yrket.

Detta även för att läkarnas behov av god och tillräcklig kompetens uppfylls dygnet runt, så att de också vill och orkar arbeta.

Vården bör även i större utsträckning involvera blivande föräldrar och lyssna på de erfarenheter och förslag de har för att utveckla vården efter deras behov.

Det finns exempel på hur man i landet använt SKL-medel för att utveckla vården till att i högre grad bli personcentrerad.

Det är av yttersta vikt att se till vad kvinnor vill ha och behöver och sedan garantera att detta finns tillgängligt för alla Sveriges kvinnor.

KVINNOR VILL HA en garanterad plats att föda på och att det ska finnas en utbildad barnmorska vid hennes sida från ett positivt graviditetstest till familjebildande och amning efter förlossningen.

När hon behöver medicinsk hjälp ska det finnas en läkare vid hennes sida under hela processen.

Svenska barnmorskeförbundet har tagit fram förslag på förbättring:

• Max 80 inskrivna gravida per barnmorska och år inom mödrahälsovård.

• En födande – en barnmorska under förlossningen.

• Max fyra familjer per barnmorska under eftervårdstiden.

• Förläng barnmorskans och mödrahälsovårdens uppdrag med ansvar för kvinnan ett år efter förlossningen.

Barnmorskekraft Jönköpings Barnmorskesällskap

genom Erica Solheim

Ordförande Jönköpings Barnmorskesällskap

Styrelseledamot Sveriges Barnmorskeförbund