Förra året slogs hudmottagningen i Nässjö organisatoriskt ihop med hudkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Nu föreslås att även huvudansvaret för hudverksamheten i Värnamo överförs till Jönköping.

– Tanken är att sammanhållningen ska bli bättre och att det ska bli bättre för patienterna. En sammanslagning underlättar vidareutbildning för personalen och det blir lättare att täcka upp för varandra vid ledighet och sjukfrånvaro, säger Håkan Sjöstrand, verksamhetschef vid medicinkliniken på Värnamo sjukhus.

Enligt förslaget ska hudverksamhet fortsatt finnas i alla tre sjukvårdsområdena. I dag tillhör hudmottagningen i Värnamo organisatoriskt medicinkliniken. Slutenvården bedrivs redan idag på Länssjukhuset Ryhov.

"En utmaning"

Helena Wenger uppger att det viktigaste skälet till en sammanslagning av hudverksamheterna i landstinget är att mobilisera inför ett vårdval.

– Det är ett sätt att behålla en landstingsanknuten verksamhet, säger hon.

Hur ser du vårdval inom hud?

– Mot kliniken blir det en utmaning. Det ser man efter vårdval inom ögon där verksamheten har tappat personal, säger Helena Wenger.

– Vi har en välbemannad hudmottagning i dag i Värnamo som jag tror står sig väl oavsett vårdvalet, säger Håkan Sjöstrand.

Både Helena Wenger och Håkan Sjöstrand ser fördelar med bildandet av en länsklinik inom hud oavsett införande av vårdval.

Oklar utgång

Om fler vårdval kommer att införas inom specialistsjukvården är oklart.

Utredningar har gjorts för vårdval inom psykiatrin och hud men politiskt beslut kommer som tidigast att tas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 oktober. Då har den nyvalda församlingen tillträtt.

Hur styret kommer att se ut i landstinget, som vid årsskiftet blir Region Jönköpings län, är ännu inte fastställts. De borgliga partierna som den snart gångna mandatperioden varit i majoritet tillsammans med Miljöpartiet är för utökat vårdval medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot.

Miljöpartiet har nu sagt sig vilja avvakta eventuellt fortsatt införande av vårdval inom specialistsjukvården. Vårdval har hittills införts inom ögonsjukvården i Jönköpings län.

Beslut om det ska bildas en hudklinik i länet väntas tas under hösten.