Filmfotografen stör henne just när hon lägger sista handen vid ett jobb om Miljöpartiet som protesterar mot ett förslag att sänka socialförsäkringarna. Efter en kortare marlör samlar sig Kerstin och berättar om sitt arbete.