DEN UTDRAGNA diskussionen om en flytande ö istället för en riktig park vid Munksjöstaden är en intressant och spektakulär idé men kan aldrig ersätta en riktig park.

En park är något som över tid skall finnas för såväl nuvarande som kommande generationer.

En park skall bestå av riktiga träd, växter, gräsmattor, gångar och vara till för oss alla och våra behov av frisk luft, rekreation och en avkopplande miljö att vistas i.

FÖLJANDE ÄR direkt återgivet från framtaget ramprogram för södra Munksjön:

”Enligt ramprogrammet för södra Munksjön ska parkområdet i Munksjö fabriksområde vara en aktivitetspark. Aktivitetsparker är helt kulturformade parker där öppna gräsytor och träd utgör stommen. Ytor för lek och sportaktiviteter gör dem lämpliga för intensiv användning och evenemang av olika slag. Karakteristiska kvaliteter för den typen av park är blomprakt, bollspel, evenemang, folkliv, grön oas, lek, picknick, pulkaåkning och ro”.

I Jönköpings kommuns parkprogram, som beslutats av kommunfullmäktige, anges en målsättning om att det ska finnas 25 kvadratmeter parkmark per boende i aktuellt område.

Annons

I MUNKSJÖSTADEN kommer det att bo cirka 3 000 personer när stadsdelen är färdigbyggd, vilket innebär att det inom området ska finnas 75 000 kvadratmeter (7,6 hektar) parkyta enligt beslutat parkprogram.

Den ytan är omöjlig att uppnå i Munksjöstaden på grund av att byggaktörerna tillåtits att bygga alldeles många hus alldeles för tätt och med effekten av att hela området upplevs överexploaterat i relation till bostadstrivsel och vad som var tänkt från början.

Det är dags att politiken står upp för det beslutade parkprogrammet, dess ytor per boende och inse att vi måste ha en naturlig parkmiljö inom området för nuvarande och kommande generationer.

Betong och plast kan aldrig ersätta en naturlig växtlighet eller dess rekreationsmöjligheter.

FÖR ATT förtydliga så är vi positiva till en konstgjord ö, vi är emot att den konstgjorda ön ska ske på bekostnad av att vi i Jönköpings kommun blir mer eller mindre lurade på en riktig parkmiljö om nuvarande förslag blir en verklighet.

Vill byggaktören, på ett miljösäkert sätt, placera en flytande ö i munksjön och ta allt ansvar ekonomiskt nu och i framtiden så kan det alternativet övervägas.

Det måste klart framgå att parken skall finnas på fast mark. Ön ska ses som en bonusåtgärd, inte ”istället för” riktig parkmark.

Av ovanstående anledningar och med respekt för nuvarande och kommande generationers bästa säger vi därför nej till att ersätta stipulerad parkyta med en flytande ö av plast och betong.

Demokraterna Jönköping

Ola Helt

Bo Grennhag

Carin Berggren

Anders Jörgensson

Anne Marie Grennhag