Inom loppet av ett drygt år har det bildats två nya länskliniker i Region Jönköpings län: en urologklinik och en hudklinik. På tisdagen beslutade nämnden folkhälsa och sjukvård att slå samman även öron-, näsa- och halsverksamheten.

— Det här gör att vi använder kompetensen och resurserna på ett bättre sätt, säger Mia Frisk (KD), nämndens ordförande.

Hon framhåller att det är verksamheten som har initierat sammanslagningen.

— Det har kommit underifrån och är inte något som vi politiker har sagt att de ska göra. Vi ger dem nu ett okej, säger Mia Frisk.

Annons

Öron-, näsa- och halssjukvården beskrivs som splittrad idag med olika väntetider för besök och behandling på de olika mottagningarna. Det har vidare varit svårt att rekrytera personal.

— Vi kommer att få en mer jämlik vård genom sammanslagningen då vi jobbar tillsammans och på samma sätt, säger Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i regionen.

Kirurgin diskuteras

Öron- näs- och halsmottagningar kommer fortsatt att finnas kvar på respektive sjukhus, men verksamheten kommer att styras av en chef. Det är ännu oklart vem som blir ny verksamhetschef och på vilket sjukhus han eller hon ska placeras.

För personalen kan sammanslagningen innebära ett ökat resande. För patienterna uppges det inte bli någon skillnad mot förut.

Är det aktuellt med fler länskliniker?

— Vi för en fortsatt diskussion kring kirurgin. Men vi är inte där än, säger Ann-Marie Schaffrath.

En sammanslagning av kirurgin har varit aktuellt under flera år men förslaget har mötts av massiv kritik från personal på Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset.