Plusgymnasiet är skolan som flaggar för andra året i rad och för ledningen är det en självklarhet:

FAKTA: SKOLLAGEN

Skolans värdegrund utgår från 1 kap 5 § skollagen. Den omfattar demokrati och mänskliga rätt..

FAKTA: SKOLLAGEN

Skolans värdegrund utgår från 1 kap 5 § skollagen. Den omfattar demokrati och mänskliga rättigheter. Specifikt är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde samt jämställdhet och solidaritet mellan människor.

Skolans demokratifostrande roll slås fast i 1 kap 4 § skollagen. Syftet med utbildningen är enligt lagarna att barn och eleverna ska kunna inhämta och utveckla kunskaper om människors lika värde. Det ligger till grund för både läroplanernas inledande delar samt för det som står om i respektive ämne.

Källa: Skolverket.

– Vi har både elever och lärare som kommer att gå med i paraden och vi anordnar även temadagar i regnbågens färger. Hbtq-frågorna har varit levande i vår skola sedan starten, säger Sofie Holm rektor för Plusgymnasiet.

Skolan valde att engagera sig i Pride när det blev tydligt hur de kunde bidra:

– Vi har fått fin respons för vårt engagemang från både elever och lärare. Vi tar vårt uppdrag på största allvar och tycker att det är en självklarhet att göra skillnad.

Gott betyg

En annan skola som har integrerat människors lika värde i sin undervisning är LBS Ljud och bild.

Annons

– Vi lyfter frågan under hela läsåret och har gjort utställningar, filmer och tagit bilder på temat. Vi har flera elever som kommer och tackar för att de känner att de får vara sig själva i skolan. Det betyder mycket för oss och vårt fortsatta arbete, säger Erika Almerheim biträdande rektor.

FAKTA: FLAGGAR FÖR PRIDE

JA Plusgymnasiet

NEJ Praktiska gymnasiet, Vettergymnasiet, LBS Ljud & Bildskolan, Erik Dahlbergsg..

FAKTA: FLAGGAR FÖR PRIDE

JA Plusgymnasiet

NEJ Praktiska gymnasiet, Vettergymnasiet, LBS Ljud & Bildskolan, Erik Dahlbergsgymnasiet, Per Brahegymnasiet, Grennaskolan, Tenhults naturbruksgymnasium, Kungsgymnasiet, Bäckadalsgymnasiet och Jensen gymnasium.

Skolan flaggar inte, men lärarna som vill har nålar med prideflaggor på tröjan och affischer om evenemanget sitter uppe runt om på skolan.

– Just hos oss så är det inte så viktigt att det är just Prideveckan för på vår skola säger eleverna att det är en självklarhet att alla får vara den de är. Det är det bästa betyget vi kan få, säger Erika Almerheim.

Sociala medier

Bäckadalsgymnasiet är en av de tio skolor som inte flaggar och de resonerar så här:

– Vi flaggade för Pride förra året och vi fick en mycket positiv respons från både personal och elever, men i år kände vi inte ett behov att göra det. Däremot stödjer vi helhjärtat engagemanget och är för allas lika värde och rätt till sin egen sexualitet. Vi pratar exempelvis om det på vår Facebook för det går i linje med vår värdegrund, säger Claes Axelsson gymnasiechef för Bäckadalsgymnasiet.

Skolan har fler killar än tjejer, vilket han som rektor ser en viktig faktor att ytterligare prata om stereotypa bilder och värderingar.

– Vi diskuterar hbtq-frågor och normkritiskt tänkande under hela läsåret i olika skepnader och har även föreläsningar för att öka förståelsen, säger Claes Axelsson.